Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую
НазваниеУкраїнський науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую
страница1/5
Дата публикации28.05.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5


Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи
Затверджую

Директор

Українського НМЦ практичної

психології і соціальної роботи
______________ В.Г. Панок
“18” травня 2011 року

Навчальна програма курсу

«Теорія та практика психологічного консультування»

Укладач: Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Київ – 2011

1. Пояснювальна записка

Дана програма призначена для підвищення кваліфікації психологів-консультантів, практичних психологів та методистів-психологів системи освіти, психологів центрів соціальних служб для молоді. У ній враховані сучасні вимоги до професійної діяльності психолога-консультанта. Програма охоплює оволодіння основними теоретичними та ме­тодичними знаннями, практичними уміннями та навичками, особистим консультативним досвідом в роботі з дорослими, дітьми та підлітками, сім’ями тощо.

Мета курсу: підвищення рівня професійної компетентності психологів-консультантів в процесі надання психологічної консультативної допомоги людині.

Основні завдання курсу: дати слухачам основні знання теорії та практики психологі­чного консультування, основні положення теорії та практики психодрами, транзакційного аналізу та інших методів психотерапії, сформувати в них базові уміння та навички прове­дення консультативної діяльності, допомогти їм отримати досвід клієнта та здійснити особистісне самопізнання.

Загальний розрахунок часу: програма розрахована на 460 (360 аудиторних та 100 самостійних) академічних годин і реалізується протягом 2-х років. Заняття проводяться у вигляді 2-х чи 3-денних сесій по 18 академічних годин, які проводяться щомісяця (10 сесій на рік). Самостійні години рахуються окремо на кожного слухача.

Розрахунок часу по формах роботи: на вивчення теорії та методики консультування відводиться 120 годин. 88 годин триватиме тренінг умінь та навичок консультування, пра­ктика консультування в навчальній групі, набуття власного клієнтського досвіду учасни­ків. 80 годин відведено на групову та індивідуальну супервізію випадків консультативної діяльності з власного професійного досвіду слухачів. 54 години буде здійснюватись групова робота в режимі психотерапевтичної групи для опрацювання професійних та особистісних труднощів учасників. 18 годин – залікове заняття, підведення підсумків оволодіння програмою курсів, захист письмової роботи

Форми контролю: оцінка якості проведення тренувальних консультаційних сеансів; написання залікової письмової роботи з аналізу власного консультативнго досвіду.

^ 2. Вимоги професійно-кваліфікаційної характеристики до діяльності психолога-консультанта

1. Загальні вимоги.

За своїм професійним призначенням психолог-консультант зосереджує зусилля на консультативній допомозі в розв’язанні психологічних проблем клієнта з метою сприянні його особистісного росту, подолання психологічних дисгармоній, профілактики та запобі­гання деструктивним тенденціям (суїциди, наркоманія, алкоголізм тощо), підвищення осо­бистісних ресурсів та адаптивних можливостей, розвитку спонтанності та автономності особистості. Психолог-консультант повинен знати та розуміти границі власної компетен­тності, володіти принципом «Не нашкодь!», усвідомлювати та ефективно розв’язувати власні психологічні чи професійні проблеми, звертаючись в разі необхідності за психо­терапевтичною чи супервізійною допомогою.

В зв’язку з цим психолог-консультант повинен мати психологічну освіту, досвід кон­сультативної чи психотерапевтичної роботи; достатній рівень професійної та особистісної зрілості; високий рівень професійної підготовки, широку ерудицію, загальну культуру, високі моральні якості, гуманістичну спрямованість, стійкі демократичні переконання; гармонійно поєднувати теоретичні знання, практичні вміння і навички та застосувати їх у відповідності з потребами окремих особистостей; прагнути постійно поповнювати свої професійні знання, вдосконалювати професійну майстерність, виявляти творче ставлення до праці, ініціативу наполегливість та принциповість у професійних питаннях.

2. Психолог-консультант повинен знати:

– основи законодавства та основні нормативні документи, що стосуються захисту прав та інтересів людини (зокрема – дитини);

– новітні досягнення в основних галузях психології, зокрема, в загальній, педагогічній, віковій, соціальній психології, психології особистості, психотерапії тощо;

– психологічні вимоги до особистості сучасного психолога та психотерапевта;

– специфічні особливості, етапи, принципи та основні напрямки діяльності психолога-консультанта;

– принципи та методи психодіагностики особистості і груп, зокрема, педагогічних і учнівських колективів;

– основні методи, техніки і прийоми психологічного консультування;

– сутність психотерапевтичного впливу на особистість;

– методи і техніки психокорекції, психотерапії та розвитку особистості і колективів;

– засоби профілактики негативних тенденцій розвитку колективу і особистості;

– можливості попередження професійних деформацій особистості;

– психологічні особливості сучасної сім’ї в Україні, механізми її впливу на становлення особистості дитини;

– основи сімейного консультування та психотерапії;

– вимоги безпеки життєдіяльності.

Психолог-консультант повинен уміти:

– укладати нормативні документи, які пов’язані з професійною діяльністю;

– проводити основні види індивідуального та сімейного консультування;

– надавати практичну психологічну допомогу дітям з особливими потребами;

– здійснювати профілактику адитивної та залежної поведінки дітей підліткового віку;

– забезпечувати психологічні умови попередження і розв’язання сімейних конфліктів;

– надавати психологічну допомогу сім’ї в оптимізації стилів сімейного виховання та розв’язання сімейних проблем;

– сприяти забезпеченню безпеки життєдіяльності та застосовувати необхідні знання в разі виникнення екстремальних ситуацій;

– здійснювати особистий професійний розвиток.

^ 3. Зміст програми

Програма має три складові: загальну, функціональну та галузеву.

1. Загальна складова.

В змісті загальної складової професійної програми передбачено удосконалення та оновлення знань щодо особливостей діяльності практичного психолога системи освіти та центрів соціальної служби для молоді.

2. Функціональна складова.

В змісті функціональної складової професійної програми передбачено здобуття знань, вмінь та навичок відповідно до вимог професійно-кваліфікаційної характеристики психолога-консультанта.

3. Галузева складова.

В змісті галузевої складової передбачено здобуття та поглиблення знань і вмінь з таких прогресивних напрямків психотерапії, як психодрама, транзактний аналіз, сімейна психотерапія тощо, та отримання досвіду самопізнання як члена психотерапевтичної групи чи клієнта психологічної консультації.

^ Навчальний план

п/п

Зміст

Розподіл часу

всього

ауди­т.

сам.

1. Загальна складова

1.1

Основи діяльності практичного психолога

1212

2. Функціональна складова

2.1

Основи проблемно-орієнтованого консультування

32

322.2

Базові навички консультування та інтерв’ювання

48

24

24

2.3

Тренінг умінь та навичок консультування

88

882.4

Практика психологічного консультування

2020

2.5

Супервізія випадків з консультативної практики

80

80


Усього:

268

224

44

3. Галузева складова

3.1

Основи транзакційного аналізу

22

223.2

Основи психодрами

20

203.3

Основні методи та техніки системної сімейної терапії та інших напрямків психотерапії

22

223.4

Самопізнання у психотерапевтичній групі

54

543.4

Самопізнання в індивідуальних консультаціях

1010
Усього:

128

118

10

4. Індивідуально-творча робота

4.1

Написання залікової письмової роботи з аналізу власного досвіду консультативної діяльності

3434

5. Контрольно-оціночні заняття

5.1

Захист випускних творчих робіт

9

95.2

Загальний залік та сертифікація

9

9


Усього:

18

18


РАЗОМ:

460

360

100
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconМіністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Курс “Психологія масової поведінки” містить елементи соціальної психології, політичної психології, маркетингу, психології особистості,...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconДо лабораторної та практичної роботи студентів з дисципліни
Методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни "Дослідження за фахом" за спеціальністю 050401 „Металургія чорних...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconНауково-практичної конференції
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної...
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconМатеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»...
Южноукраинского регионального института последипломного образования педагогических кадров

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconНаціональний стандарт україни
Внесено: Державне підприємство «Український науково-дослідний І навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconХарківська міська рада департамент освіти науково-методичний педагогічний центр задачи
Исследуйте прохождение света от лазерной указки через систему из двух стеклянных призм

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Затверджую iconСекція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<