Програм а
Скачать 258.27 Kb.
НазваниеПрограм а
Дата публикации20.09.2013
Размер258.27 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
Міністерство науки і освіти України

Запорізький національний університет

Факультет Соціальної педагогіки та психології

Кафедра практичної психології

П Р О Г Р А М А


з діагностичної практики
спеціальності 7.040102 – “Психологія”


Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол №6 від 15.01.08. р.

_______________ Губа Н.О.


м. Запоріжжя

2008 р.

 1. Вступ


Сучасна психологія декількома різноманітними шляхами впливає на практичну діяльність людини. Одним з таких шляхів є безпосередня різноманітним верствам населення.

В якій би формі ця допомога не відбувалася – у формі психологічного консультування або психотерапевтичної допомоги – їй властива загальна відзнака – індивідуалізованість напрямку, яка базується на глибокому зануренні в особистість клієнта, його почуття, переживання, настанови, для чого недостатньо тільки психологічної інтуіції необхідно володіння спеціальними психологічними методами – психодіагностикою.


 1. Цілі і завдання практики


Основною метою практики є:


 • оволодіння навичками комплексного дослідження особистості;

 • оволодіння аналізом, синтезом та узагальненням результатів та матеріалів досліджень;

 • формування вміння інтегратувати теоретичні знання з основних фундаментальних дисциплін при складанні психологічних висновків.


Завдання:


 1. Оволодіння навичками проведення основних діагностичних процедур: спостереження, бесіда, експеримент, тестування.

 2. Навчити вибирати методи дослідження у відповідності з розробленими критеріями та індивідуально-психологічними особливостями та віком досліджуваного.

 3. На підставі порівняння та аналізу результатів, здобутих різними методами, формулювати та перевіряти гіпотези про особливості розвитку особистості.

 4. Навчити диференціювати стійкі прояви особистості та ситуативні, складати висновки та рекомендації на основі результатів дослідження.

 5. Навчити методологічним, теоретичним та конкретно-методичним принципам побудови психодіагностичних інструментаріїв і формулювання психодіагностичних узагальнень і висновків.

 6. Навчити ефективно використовувати основні методики психодіагностики.

 7. Сформулювати цільне бачення об”єкта та предмета психодіагностичного обстеження з виділенням єдиного конструкту.

 8. Розвинути психодіагностичне чуття та інтуіцію, що необхідні при постанові діагнозу.


Під час практики студенти здійснюють вивчення особистості 2-х досліджуваних: дитини та дорослого.

 1. ^

  Зміст практики
Етапи здійснення
І тиждень

Спостереження, формулювання гіпотез, вибір методів, визначення процедури проведення досліджень.

1 консультація методиста

ІІ тиждень

Проведення дослідження, обробка результатів, перевірка первинних гіпотез, дослідження з уточненням первинних результатів

2 консультація методиста

ІІІ тиждень

Обробка результатів, складання висновків та звіт по практиці

3 консультація методиста  1. Індивідуальні завдання


^

Програма комплексного дослідження особистості

п/п

Параметри, що вивчаються

Методи

1.

Загальні відомості (ПІБ, вік, склад родини, стан здоров”я, умови родинного виховання)

Аналіз особистісних справ, бесіда

2.

Якості особистості:

 1. темперамент;


2) характер;
3)структура потреб та мотиваційної сфери;

4)життєва позиція

5)самооцінка, рівень домагань

6) здібності, інтереси, прихильності

7)актуальний стан


Спостереження, тести з визначення темпераменту

Опитувальники ПДО, МПДО, тест Лірі

Проективні тести, експеримент
Тести ціннісних орієнтацій

Тести самооцінки, методика Хоппе

Спостереження, опитувальники інтересів

Тести тривожності, проективні тести

3.

Особливості емоційно-вольової сфери

Опитувальник УСК, спостереження, проективні тести

4.

Рівень розвитку та особливості пізнавальної сфери

Тести Векслера, Равена, Айзенка, Аматхауера та ін.

5.

Стан системи міжособистісних стосунків, особливості поведінки та спілкування у групі.

Соціометричні дослідження, спостереження, опитувальник КОС.3.3. Навчальні посібники (методики):
^ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОШЛОГО ОПЫТА

НА СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

(методика Лачинса)
Эксперимент с помощью методики, которая была предложена А.Лачинсом для выявления ригидности мыслительных процессов, состоит в сравнении результатов решения однотипных задач . Задачи на переливание воды разными по емкости сосудами подобраны так, что часть из них может быть решена только одним способом, а часть – двумя: предыдущим и другим, более рациональным.
Инструкция:

“На вашем бланке имеется 10 задач, для решения которых вам необходимо выполнить эелементарные арифметические действия. Прямо на бланке или в своей тетради записывайте последовательность арифметических действий, использованных вами для решения каждой задачи. Время решения неограничено. Решайте задачи последовательно от 1-ой до 10-ой. Задачи нужно решать самостоятельно, подсматривать, списывать или консультироваться друг у друга запрещается”.
^ Обработка результатов:

Каждый испытуемый проставляет у себя число рациональных и нерациональных решений всех задач.

По условию опыта задачи 1-5 имеют только одно решение, т.е. их решение всегда рационально. Критерием же рациональности решения задач 6-10 является использование минимального числа арифметических действий – двух, одного или никакого, т.е. немедленно следует ответ.

Пример материала методик:
Вариант 1.

1. Даны три сосуда, емкость которых 37, 21 и 3 литра. Как отмерить ровно 10 литров воды?

2. Даны три сосуда, емкость которых 37, 24 и 2 литра. Как отмерить ровно 9 литров воды?

3. Даны три сосуда, емкость которых 39, 22 и 2 литра. Как отмерить ровно 13 литров воды?

4. Даны три сосуда, емкость которых 38, 25 и 2 литра. Как отмерить ровно 9 литров воды?

5. Даны три сосуда, емкость которых 29, 14 и 2 литра. Как отмерить ровно 11 литров воды?

6. Даны три сосуда, емкость которых 28, 14 и 2 литра. Как отмерить ровно 10 литров воды?

7. Даны три сосуда, емкость которых 27, 12 и 3 литра. Как отмерить ровно 9 литров воды?

8. Даны три сосуда, емкость которых 30, 12 и 3 литра. Как отмерить ровно 15 литров воды?

9. Даны три сосуда, емкость которых 28, 7 и 5 литра. Как отмерить ровно 12 литров воды?

10. Даны три сосуда, емкость которых 26, 10 и 3 литра. Как отмерить ровно 10 литров воды?

Вариант 2.
1. Даны три сосуда, емкость которых 26, 10 и 3 литра. Как отмерить ровно 10 литров воды?

2. Даны три сосуда, емкость которых 28, 7 и 5 литров. Как отмерить ровно 12 литров воды?

3. Даны три сосуда, емкость которых 30, 12 и 3 литра. Как отмерить ровно 15 литров воды?

4. Даны три сосуда, емкость которых 27, 12 и 3 литра. Как отмерить ровно 9 литров воды?

5. Даны три сосуда, емкость которых 28, 14 и 2 литра. Как отмерить ровно 10 литров воды?

6. Даны три сосуда, емкость которых 38, 25 и 2 литра. Как отмерить ровно 9 литров воды?

7. Даны три сосуда, емкость которых 29, 14 и 2 литра. Как отмерить ровно 11 литров воды?

 1. Даны три сосуда, емкость которых 39, 22 и 2 литра. Как отмерить ровно 11 литров воды?

 2. Даны три сосуда, емкость которых 37, 24 и 2 литра. Как отмерить ровно 9 литров воды?

 3. Даны три сосуда, емкость которых 37, 21 и 3 литра. Как отмерить ровно 10 литров воды?^ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ «ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО»
В предлагаемой методике используется 24 набора достаточно близких по смыслу понятий. Задачей испытуемых является отбор в каждой строчке только двух слов, наиболее тесно связанных с тестовым словом, стоящим перед скобками. Возможно обсуждение первого задания с целью снятия всех вопросов и затруднений испытуемых. По этим вопросам экспериментатор может составить представление об особенностях процесса мышления, например, о его конкретности, расплывчатости, слабой сосредоточенности на цели.
^ Образец методики:
Война (самолет, пушки, сражение, ружья, солдаты)

Чтение (глаза, книга, картина, печать, слово)

Сад (растения, садовник, собака, забор, земля)

Сарай (сеновал, лошади, крыша, стены)

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)

Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед)

Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево)

Деление (делимое, карандаш, бумага, делитель)

Игра (карты, игроки, штрафы, наказание, правила)

Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать)

Газета (правда, приложение, телеграмма, бумага, любовь, текст, редактор)

Книга (рисунок, война, бумага, любовь, текст)

Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия)

Землетрясение (пожар, смерть, колебание, почва, шум)

Библиотека (город, книги, лекции, музыка, читатели)

Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, волк)

Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион)

Больница (помещение, сад, врач, радио, больные)

Любовь (розы, чувство, человек, город, природа)

Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек)

Мебель (стулья, стол, дерево, сервант, шкаф)

Факультет (кафедра, декан, здание, студент, улица)

Оружие (танки, самолеты, хлопушки, пушки, железо)

Овощи (огурец, свекла, арбуз, морковь, яблоко)
При сравнении своих ответов с правильными испытуемые оценивают свои результаты в баллах, где 2 балла соответствуют двум правильно выбранным словам, 1 балл соответствует одному правильно выбранному слову и 0 баллов, когда испытуемый не смог выбрать ни одного правильного слова. Результаты суммируются. Максимальное количество баллов равно 48 баллам, результаты менее 24 баллов оцениваются как неудовлетворительные, свидетельствующие о неумении испытуемого сравнивать, анализировать и обобщать выделенные признаки.
^ Правильно выбранные слова: сражение, солдаты; глаза, слово; крыша, стены; берег, вода; здание, улица; углы, сторона; делимое, делитель; игроки, правила; диаметр, округлость; текст, редактор; бумага, текст; голос, мелодия; колебание, почва; книги, читатель; лист, дерево; состязание, победа; врач, больные; чувство, человек; родина, человек; стулья, стол или сервант, шкаф; декан, студент; танки, пушки; свекла, морковь.

^ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ

(опросник Спилбергера)
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценивать только или личностную тревожность, или состояние тревожности либо еще более специфические реакции. Единственной методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, является методика, предложенная Ч.Д.Спилбергера. На русском языке его шкала была адаптирована Ю.Л.Ханиным.
Бланк шкал самооценки Спилбергера
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

Дата _______________ Возраст ______________ Образование___________

^ ШКАЛА СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет.п/пСуждения


Ответы

Нет, это не так

Пожалуй, так

Вер-но

Совер-шенно

не верно

1.

Я спокоен

1

2

3

4

2.

Мне ничто не угрожает

1

2

3

4

3.

Я нахожусь в напряжении

1

2

3

4

4.

Я внутренне скован

1

2

3

4

5.

Я чувствую себя свободно

1

2

3

4

6.

Я расстроен

1

2

3

4

7.

Меня волнуют возможные неудачи

1

2

3

4

8.

Я ощущаю душевный покой

1

2

3

4

9.

Я встревожен

1

2

3

4

10.

Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения

1

2

3

4

11.

Я уверен в себе

1

2

3

4

12.

Я нервничаю

1

2

3

4

13.

Я не нахожу себе места

1

2

3

4

14.

Я взвинчен

1

2

3

4

15.

Я не чувствую скованности, напряженности


1

2

3

4

16.

Я доволен

1

2

3

4

17.

Я озабочен

1

2

3

4

18.

Я слишком возбужден, и мне не по себе

1

2

3

4

19.

Мне радостно

1

2

3

4

20.

Мне приятно

1

2

3

4^ ШКАЛА ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ (ЛТ)
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет.


п/п


Суждение

Ответы

Нико-гда

Почти никогда

Часто

Почти всегда

21.

У меня бывает приподнятое настроение

1

2

3

4

22.

Я бываю раздражительным

1

2

3

4

23.

Я легко могу расстроиться

1

2

3

4

24.

Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие


1


2


3


4

25.

Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть


1


2


3


4

26.

Я чувствую прилив сил, желание работать

1

2

3

4

27.

Я спокоен, хладнокровен и собран

1

2

3

4

28.

Меня тревожат возможные трудности

1

2

3

4

29.

Я слишком переживаю из-за пустяков

1

2

3

4

30.

Я бываю вполне счастлив

1

2

3

4

31.

Я все принимаю близко к сердцу

1

2

3

4

32.

Мне не хватает уверенности в себе

1

2

3

4

33.

Я чувствую себя беззащитным

1

2

3

4

34.

Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей


1


2


3


4

35.

У меня бывает хандра

1

2

3

4

36.

Я бываю доволен

1

2

3

4

37.

Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня

1

2

3

4

38.

Бывает, что я чувствую себя неудачником

1

2

3

4

39.

Я уравновешенный человек

1

2

3

4

40.

Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих заботах


1


2


3


4


Ключ
СТ ЛТ


п/п

Ответы
п/п

Ответы

1.

4

3

2

1

21.

4

3

2

1

2.

4

3

3

3

22.

1

2

3

4

3.

1

2

3

4

23.

1

2

3

4

4.

1

2

3

4

24.

1

2

3

4

5.

4

3

2

1

25.

1

2

3

4

6.

1

2

3

4

26.

4

3

2

1

7.

1

2

3

4

27.

4

3

2

1

8.

4

3

2

1

28.

1

2

3

4

9.

1

2

3

4

29.

1

2

3

4

10.

4

3

2

1

30.

4

3

2

1

11.

4

3

2

1

31.

1

2

3

4

12.

1

2

3

4

32.

1

2

3

4

13.

1

2

3

4

33.

1

2

3

4

14.

1

2

3

4

34.

1

2

3

4

15.

4

3

2

1

35.

1

2

3

4

16.

4

3

2

1

36.

4

3

2

1

17.

1

2

3

4

37.

1

2

3

4

18.

1

2

3

4

38.

1

2

3

4

19.

4

3

2

1

39.

4

3

2

1

20.

4

3

2

1

40.

1

2

3

4

Сумма СТ =

Сумма ЛТ =Обработка результатов:

 1. Определение показателей ситуативной и личностной тревожности с помощью ключа.

 2. На основе оценки уровня тревожности составление рекомендаций для коррекции поведения испытуемого.

 3. Вычисление показателей СТ и ЛТ и их сравнительный анализ в зависимости, например, от половой принадлежности испытуемого.


При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий итоговый показатель по каждой шкале может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности ( ситуативной или личностной). При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов – низкая, 31- 44 балла – умеренная, 45 и более – высокая.

По каждому испытуемому следует написать заключение, которое должно включать оценку уровня тревожности и, при необходимости, рекомендации по его коррекции. Так, лицам с высокими показателями тревожности следует формировать чувство уверенности в успехе. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности и высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по подзадачам.

Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или иных задач. 1. Форми та методи контролю


Студенти повинні вести щоденник з практики встановленого зразку, в якому висвітлюються етапи роботи та форми контролю і який додається до звіту з практики.


 1. Вимоги до звіту

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconОсобливості складання психокорекційних програм
Мета теми “Особливості складання психокорекційних програм ” сформувати у майбутніх лікарів психологів знання, вміння та практичні...

Програм а iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Програм а iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...

Програм а iconДонецька міська рада Регіональний фонд підтримки підприємництва в...
Результати моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого...

Програм а iconПрограм а
Турченко Ф. Г., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.І. н., професор

Програм а iconПерелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...

Програм а iconПрограм а
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Програм а icon7. 080407 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<