Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999
Скачать 338.65 Kb.
НазваниеГоловне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999
страница1/3
Дата публикации07.07.2013
Размер338.65 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ

ГСТУ 78.11.002-1999


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНЖИНЕРНО-ТЕХНИЧНОГО УКРІПЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ОБЄКТІВ

ЗАХИСНЕ СКЛО
Класифікація

Видання офіційне

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення та Управлінням технічної служби ГУДСО при МВС України

ВНЕСЕНО

Головним управлінням Державної служби охорони при МВС України

ПОГОДЖЕНО 3:

Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України

Правлінням Національного банку України

Управлінням стандартизації, метрології та сертифікації Мінпромполітики

України

Національним науково-дослідним центром оборонних технологій і воєнної

безпеки України Міністерства оборони України

Інститутом проблем міцності НАН України

Управлінням озброєння і техніки Держкомкордону України

Головним Управлінням Державної пожежної охорони МВС України

Штабом внутрішніх військ МВС України

Державним інженерно-упроваджувальним центром "Спецтехніка" МВС

України

^ 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.12.99 р. № 961

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В.І. Шаповал - керівник розробки, О.І.Черкашин,
В.М.Усольцев, О. А. Бовсуновський, Г.Р.Музичук, В.Ф.Пономарчук, О.В., Чистяков,

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО

Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики від 27.12.99р. № 804/200372

МВС України, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Міністерства внутрішніх справ України

^ II
ГСТУ 78.11.002-1999


Зміст

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення 2

 4. Позначення і скорочення 2

 5. Загальні вимоги до класифікації 2

 6. Класифікація захисного скла
 1. Класифікація ударотривкого скла 2

 2. Класифікація панцерового скла З

 3. Рекомендації щодо застосування захисного скла 4

 4. Додаток А (довідковий) Скло для безпечного користування 5

 5. Додаток Б (обов'язковий) Методи сертифікаційного
  випробування і характеристики ударотривкого скла 6

 6. Додаток В (обов'язковий) Методи сертифікаційного
  випробування панцерового скла 7

 7. Додаток Г (довідковий) Пояснення щодо застосування
  засобів ураження 8

Додаток Д (довідковий) Орієнтовне порівняння класів трив­
кості захисного скла із зарубіжними аналогами 9

Додаток Е (рекомендований) Рекомендації щодо використай- 10

ня захисного скла

Додаток Є (довідковий) Бібліографія 12

ГСТУ78.11.002-1999

^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисне скло.

Класифікація
Средства инженерно-технического укрепления й защиты обьектов. Защитное

стекло.

Классификация
Means of engineering-technical strengthening and protection of objects. Prospective glazing.

Classification

Дата введення 2000-01-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт поширюється на класифікацію ударотривкого та панцерового
(далі - захисного) скла.

Примітка. Методи випробування та визначення класу тривкості безпечного скла згідно з чинними в Україні нормативними документами (наприклад, ГОСТ 5727, ГОСТ 27903) та додатком А.

1.2 Цей стандарт установлює класифікацію захисного скла для об'єктів, що
охороняються, та призначене (використовується) для захисту (є тимчасовою
перешкодою) від нападів із застосуванням холодної і вогнепальної зброї та вибухових
матеріалів і може застосовуватись на державних, промислових і громадських об'єктах,
страховими компаніями, а також на транспортних засобах спеціалізованого
призначення для перевезення людей, грошової виручки, цінних вантажів і т. ін.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов'язковими щодо якості продукції і
убезпечують життя, здоров'я та майно громадян, викладено в розділі 6 (крім пп. 6.2.2,
6.3.2, 6.3.4, 6.4.2).

1.4 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

ГСТУ містить посилання на такі стандарти:

 1. ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие
  технические условия.

 2. ГОСТ 27903-88 (СТ СЗВ 745-77) Стекло безопасное для автомобилей,
  тракторов й сельскохозяйственньїх машин. Определение механических свойств.

 3. ДСТУ 3290-95 Виробництво скла. Види скла. Терміни та визначення.

 4. ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів.
  Терміни та визначення.

 5. ГСТУ 78.11.001-98 Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою
  пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні
  вимоги.

2.6 ВБН.В.2.2-00032106-1-95 Будинки і споруди. Проектування банків і
банківських сховищ.

Видання офіційне

ГСТУ78.11.002-1999

3 Визначення

У цьому стандарті подано терміни та визначення, встановлені в ДСТУ 3892, а також таке:

Скло - тверда аморфна речовина, прозора в тій чи іншій частині оптичного діапазону (залежно від складу), здобута під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти (ДСТУ 3290).

^ 4 Позначення і скорочення

У цьому стандарті вжито наступні позначення та скорочення:

СБ - літерне позначення безпечного скла (С • скло, Б - безпечне);

СУ - літерне позначення ударотривкого скла (С - скло, У - ударотривке);

СП - літерне позначення панцерового безосколкового скла (С - скло, П-панцероване);

СЗ - скло захисне;

Рм - рушниця мисливська;

НД - нормативний документ.

^ 5 Загальні вимоги до класифікації

5.1 Класифікацію захисного скла (для визначення класу тривкості залежно від
захисних властивостей) встановлюють за основними експлуатаційними (споживчими)
характеристиками:

- клас тривкості ударотривкого скла, який визначається (підтверджується)
методом скидання твердого тіла на поверхню зразка скла (визначених маси кулі і
висоти її падіння) та пробивання отвору молотом і сокирою;

- клас тривкості панцерового скла - методом обстрілу з визначених виду зброї та
типу куль.

 1. На кожному готовому виробі, придатному для експлуатації, слід наносити
  маркування захисного скла (класу тривкості) згідно з чинними в Україні стандартами
  і технічними умовами на конкретний виріб.

 2. Основні вимоги щодо методів випробувань, визначення класу тривкості та
  місця застосування захисного скла на підохоронних об'єктах згідно з чинними в
  Україні стандартами та технічними умовами на конкретний виріб і в загальному
  випадку наведено в додатках А, Б, В, Г, Д, Е.

6 Класифікація захисного скла

Захисне скло залежно від захисних властивостей класифікуєтеся як:

 • безпечне;

 • ударотривке;

 • панцерове (Нд-кулетривке).

6.1 Класифікація ударотривкого скла

6.1.1 Ударотривке скло за основними показниками розподіляють на десять класів тривкості, характеристики яких наведено в таблиці 1
ГСТУ 78.11.002-1999

Таблиця 1

Клас

Тривкість скла атаці стандартним знаряддям та

Експлуатаційна

тривкості

стандартними методами

(споживча)
метод впливу

висота падіння,

характеристика(м)

скла

СУ-01

вільне падіння сталевої кулі масою

1,2

Ударотривке скло

СУ-02

4,11кг ±0,05 кг на горизонтальну

2,4

для безпечного

СУ-1

поверхню змонтованого в рамі скла

1,5

користування

СУ-2
3,0вільне падіння сталевої кулі масоюСУ-3

4,11кг ±0,05 кг на горизонтальну

6,0
СУ-4

поверхню змонтованого в рамі скла

9,0

Ударотривке скло


підвищеної


тривкості

СУо

Пробивання сталевим молотом та сокирою масою 2,0 кг ±
СУ-6

0,1 кг отвору розміром 400 мм ± 10 мм х400 мм ± 10 мм
СУ-7

ударами
СУ-8

сокири енер. 300 Дж ± 15 Дж і молотаенер. 350 Дж± 15 Дж
6.1.2 Визначення (підтвердження) чи перевірка відповідності ударотривкого скла
певному класу тривкості здійснюють такими видами випробування, а саме:

 • приймально-здавальними;

 • кваліфікаційними;

 • періодичними;

 • типовими;

 • на надійність;

 • сертифікаційними.

Методи сертифікаційного випробування для визначення (підтвердження) класу тривкості передбачають скидання твердого тіла на поверхню скла (визначених маси кулі та висоти її падіння) та пробивання отвору сокирою і молотом у відповідності з таблицею Б.1 .

6.1.3 Умовне позначення класу тривкості ударотривкого скла є складова частина,
нанесеного маркування на захисне скло. Звичайно його позначають СУ.

Приклад

Виробник замовив Державному центру сертифікації засобів охоронного призначення здійснити сертифікацію ударотривкого скла підвищеної тривкості до зламу, щоб отримати сертифікат відповідності. Внаслідок приймально-здавальних випробувань надано клас тривкості СУ-4.

Виконані центром сертифікації випробування поданих зразків на відповідність чинним в Україні нормативним документам підтвердили захисні властивості ударотривкого скла, які відповідають класу тривкості СУ-4.

Умовне позначення ударотривкого скла: ...СУ-4 ГСТУ 78.11.002-1999. Маркування згідно з чинними в Україні стандартами та технічними умовами на конкретний виріб.

^ 6.2 Класифікація панцерового скла

6.2.1 Панцерове скло за основними споживчими показниками та експлуатаційними характеристиками поділено на сім класів тривкості,

характеристики яких наведено в таблиці 2.


ГСТУ 78.11.002-1999

Таблиця 2

Клас тривкості

Зброя

Засіб ураження (тип кулі)

СП-1

Пістолет Макарова (ПМ)

Куля 9 мм пістолетного набою 57-Н-18ІС

СП-2

Пістолет Токарева (ТТ)

Куля 7,62 мм пістолетного набою 57-Н-134с

СП-3

Автомат АКМ

Куля 7,62 мм набою. 57-Н-231 зразка 1943р

Автомат АК-74

Куля 5,45 мм набою 7Н6

СП-4

Автомат АК-74

Куля 5,45 мм набою 7Н10

Гвинтівка СВД

Куля 7,62 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с ;

СП-5

Автомат АКМ

Куля БЗ (бронебійно-запалювальна) 7,62 мм автоматного набою

СП-6

Гвинтівка СВД

Куля Б-32 7,62 мм гвинтівкового набою

СП-Рм

Мисливська гладкоствольна рушниця 12 калібру

Куля Бренеке мисливського набою 12 калібру

6.2.2 Визначення (підтвердження) чи перевірка відповідності панцерового скла
певному класу тривкості здійснюють такими видами випробування, а саме:

 • приймально-здавальним;

 • кваліфікаційним;

 • періодичним;

 • типовим;

 • на надійність;

 • сертифікаційним.

Сертифікаційне випробування для визначення (підтвердження) класу тривкості передбачає випробування методом обстрілу з певного виду зброї та засобу ураження (типу кулі з урахуванням її швидкості). Методи сертифікаційного випробування наведено в таблиці В.1 та в додатку Г.

6.2.3 Умовне позначення класу тривкості панцерового скла є складовою
частиною нанесеного маркування на захисне скло. Звичайно його позначають СП.

Приклад

Виробник замовив Державному центру сертифікації засобів охоронного призначення здійснити сертифікацію панцерового скла, щоб отримати сертифікат відповідності. Внаслідок приймально-здавальниих випробувань склу надано клас тривкості СП-4.

Виконані центром сертифікації випробування поданих зразків на відповідність чинним в Україні нормативним документам підтвердили захисні властивості панцерового скла, які відповідають класу тривкості СП-4.

Умовне позначення панцерового скла: ...СП-4 ГСТУ 78.11.002-1999. Маркування здійснюється з чинними в Україні стандартами та технічними умовами на конкретний виріб.

6.2.4 Орієнтовне порівняння класів тривкості панцерового скла із зарубіжними
аналогами подано в таблиці Д. 1.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconНаказ Головного управління державної служби України від 4 серпня...
Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу", підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Головне управління державної...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconНаказ Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року n 58
Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України від 18 вересня 2000 р. N 2/2000-3, з метою створення умов...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconДоповідь про результати діяльності Національного агентства України...
Національне агентство України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба України) утворене відповідно до Указу Президента України...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconБерсенев В. Біль у спині
С головне Управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації кз лор львівська обласна наукова медична бібліотека...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconСтворення основ функціонального класифікатора з питань державної служби в Україні
П2-дс, 9-дс обліку державних службовців, вимоги до освітньо-кваліфікаційних характеристик магістра державного управління та магістра...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconДніпропетровська обласна держадміністрація головне управління охорони...
«Особливості репродуктивної функції у дівчаток 14-18 років, які перенесли медикаментозний аборт»

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconМіністерство охорони здоров’я україни управління охорони здоров’я...
Комітет з конкурсних торгів Луганського обласного кардіологічного диспансеру згідно протоколу прийняв рішення на основі ст. 23 п....

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconГоловне управління охорони здоров’я кспу “донецький обласний
И это не случайно. По данной Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно умирает от бешенства 55 тыс человек и свыше 10...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconНаказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної...
У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 24. 12. 2003 n 1989 "Питання пропуску через державний кордон...

Головне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999 iconЗміст Глава І. Державне управління: поняття І наукові засади
Державне управління — надзвичайно важлива сфера реалізації державної влади. За своїм змістом воно органічно поєднано з виконавчої...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<