Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи
Скачать 176.23 Kb.
НазваниеАудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи
Дата публикации12.03.2013
Размер176.23 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы


Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи:
- заявку органу з оцінки відповідності **, організації або іншої зацікавленої сторони за встановленою формою (додаток 1– для аудитора, якого направила організація, додаток 2 – для аудитора, як фізичної особи);

- довідку про відсутність скарг та рекламацій за час дії сертифіката;

- копії паспорту, ідентифікаційного коду (у разі наявності змін)*;

- копію диплому про вищу освіту (у разі наявності змін)*;

- копію диплому про набуття вченого ступеню (у разі наявності змін)*;

- копію документа про володіння іноземною мовою (у разі наявності змін)*;

- виписку з трудової книжки (копію останньої сторінки трудової книжки, завірену печаткою, у разі наявності змін)*;

- копію посвідчення про закінчення теоретичного курсу з метою повторної атестації;

- копії документів, що свідчать про постійне підвищення кваліфікації (свідоцтва, дипломи, сертифікати, реферати, статті, тощо);

- копії документів, що підтверджують участь у чотирьох повних аудитах системи управління (висновки за результатами аналізування документів, звіти за результатами сертифікації/технічного нагляду), в яких аудитор приймав участь під час дії сертифіката аудитора;

- особову картку (додаток 3);

- три фотокартки розміром 3 х 4 см.* Документи, позначені * надають у разі наявності змін протягом терміну дії сертифіката

** перелік галузей економіки і критерії їх закріплення для кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю див. у додатку 4

^ Орган з сертифікації персоналу може запросити у заявника інші необхідні документи для підтвердження компетентності.

Заявка та вищезазначені документи мають бути подані до ОСП за 3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката компетентності. Якщо заявка та комплект документів подані пізніше ніж за 3 місяців до закінчення терміну дії сертифіката компетентності ОСП не несе відповідальності за несвоєчасну видачу сертифіката (своєчасною вважається видача сертифіката наступним днем після закінчення терміну дії попереднього).

Додаток 1
Форма заявки щодо повторної сертифікації аудитора

(кандидатура якого направлена організацією чи підприємством)

Керівнику органу з сертифікації персоналу^ ЗАЯВКА
щодо повторної сертифікації аудитора

Прошу провести сертифікацію_________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

як аудитора в Національній системі сертифікації УкрСЕПРО

______________________________________________________________________________

(вид робіт у галузі підтвердження відповідності)

______________________________________________________________________________

(спеціалізація)

_____________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­_________________________

(назва організації, адреса, тел., факс, e-mail)

______________________________________________________________________________
Зобов'язуємось сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації, незалежно від її

результатів.
Додаток: (навести перелік документів, які надає аудитор).

Дата

Керівник організації ___________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер ___________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 2

Форма заявки щодо повторної сертифікації аудитора

(фізичної особи)


Керівнику органу сертифікації персоналу
^ ЗАЯВКА
щодо повторної сертифікації аудитора

Прошу провести сертифікацію____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

як аудитора з сертифікації систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2009

за спеціалізацією (-ями):

_____________________________________________________________________________________

(зазначте відповідну (-ні) галузь (-зі) економіки, в якій (-их) кандидат в аудитори або аудитор має професійну компетентність)

_____________________________________________________________________________________
Зобов'язуюсь сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації, незалежно від її результатів.
Додаток: (навести перелік документів, які надає кандидат в аудитори).
Дата ________________________

(підпис)


Адреса _______________________________________________

(поштовий індекс, місто, вул., будинок)
Телефон______________________________________________
Факс ________________________________________________
E-mail________________________________________________

Додаток 3

(перша сторона)


^

Форма особової картки аудитора
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

^ ОСОБОВА КАРТКА
Рік

Вид навчання

Спеціалізація

Свідоцтво


Аудитора системи сертифікації УкрСЕПРО

Місце для

фотокарточки

з __________________

(вид робіт у галузі


___________________

сертифікації)№ картки ____________________

Дата заповнення

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження

Освіта ________ Назва закінченого

учбового закладу ____________________

Рік закінчення ______ № диплому ___________________________________

Спеціальність за дипломом ___________

___________________________________

Кваліфікація за дипломом ____________

___________________________________

Вчене звання

Вчена ступінь

Сертифікат № __________ виданий

“___”____________ 200__ р.

Дата повторної сертифікації

Місце роботи

Посада

Тел. робочий

Домашня адреса ____________________

___________________________________Додаток 2

(друга сторона)^

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дата

Посада,

Основні функції

початок

закінчення

організація^ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРКАХ


Дата проведення

перевірки

Вид перевірки

Орган, від якого проводилась перевірка

Найменування підприємства (організації)

Адреса підприємства (організації)

Дата ____________________

(підпис)


Додаток 4
^ Сфери самостійної професійної діяльності (без технічних експертів) аудиторів з сертифікації систем управління якістю, що відповідають ЕА-галузям економіки


/індекс

галузі

Спорід-

нені

групи

(позначені однаковими літерами)

Галузь економіки


01

А

Сільське та лісове господарство, рибний промисел та рибне господарство

02

-

Гірнича справа та добувна промисловість

03

А

Харчова промисловість та переробка тютюну

04

F

Текстильна та швейна промисловість

05

F

Шкіряна промисловість

06

Т

Деревообробна промисловість

07

С

Паперова промисловість

08

С

Видавнича справа

09

С

Друкарська промисловість, відтворення друкованих матеріалів

10

G

Коксове виробництво та нафтопереробка

11Виробництво і переробка ядерного пального та ізотопів

12

G

Хімічна промисловість

13Виробництво фармацевтичної продукції

14

G

Виробництво гумових та пластмасових виробів


15

D

Скляна промисловість, кераміка, переробка каміння та грунту

16

D

Виробництво цементу, вапна, гіпсу та виробів з бетону і гіпсу

17/1

17/2

В

В

Виробництво металу (металургія)

Обробка металу, виробництво металовиробів

18

В

Машинобудування

19

В

Виробництво офісної техніки, обчислювальної техніки та обладнання; електротехніка, точна механіка, оптика

20

В

Будування суден

21Виробництво повітряних та космічних літальних апаратів

22

В

Виробництво інших транспортних засобів (автомобілів, рейкового рухомого складу, мотоциклів, велосипедів)

23


Т

-

-

-

-

Виробництво:

меблів,

прикрас,

музичних інструментів,

спортінвентарю,

іграшок та інших виробів.

24Регенерація, утилізація

25

Н

Енергозбереження

26

Н

Газозбереження

27/1

27/2

Н

Водозбереження

Централізоване водопостачання

28

D

Будівництво

29/1

29/2Торгівля

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і товарів широкого споживання

30

-

Готельні та ресторанні послуги


31/1

31/2

I

I

Транспорт

Зв’язок

32/1

32/2

32/3J

-

Нерухомість та житло

Кредитування та страхування

Оренда рухомого майна (без обслуговуючого персоналу)

33Обробка даних, інформаційні технології

34/1

34/2D

Дослідження та розвиток

Архітектурні та інженерні бюро

35Надання послуг підприємствам*

36

-

-

J

Адміністративна діяльність

Оборона

Соціальне страхування

37

-

Виховання та навчання

38Охорона здоров’я, ветеринарія, соціальне забезпечення

39Надання інших громадських та приватних послуг*


*Примітка: галузі економіки, які вимагають конкретизації сфери діяльності

^ Процедура та критерії закріплення галузей економіки для аудиторів з сертифікації систем управління якістю
Аудитори з сертифікації систем управління якістю, які були сертифіковані органом з сертифікації персоналу, мають право отримати міжнародний сертифікат аудитора без додаткової процедури екзаменації (без перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією шляхом тестування та співбесіди) на термін дії сертифіката компетентності аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Для цього заявник подає до ОСП Укрметртестстандарту заявку органу з оцінки відповідності (організації або іншої зацікавленої сторони) або заявку фізичної особи за встановленою формою на проведення робіт з сертифікації аудитора згідно з європейськими вимогами з метою отримання міжнародного сертифіката аудитора (форми заявок додаються).

Для отримання міжнародного сертифіката аудитора згідно з європейськими вимогами в заявці на сертифікацію заявник повинен зазначити назви галузей економіки, в яких він має професійну компетентність та надати документи, які це підтверджують. Це можуть бути: дипломи про відповідне навчання, свідоцтво про підвищення кваліфікації в певній галузі, дипломи про здобуття наукового ступеня, монографії, патенти, авторські свідоцтва та інші документи про освіту або набуття досвіду; сертифікати (посвідчення тощо) технічного експерта в певній галузі, сертифікати компетентності аудитора з сертифікації певних видів продукції; трудова книжка, трудові угоди, контракти, довідки підприємств, організацій, установ про набуття професійного досвіду в певній галузі; звіти про участь в аудитах та будь-які інші документи щодо підтвердження професійної компетентності в певній галузі.


Підтвердження професійної компетентності аудитора з сертифікації систем управління якістю в певній галузі економіки проводиться за базовою кваліфікацією, яка визначається ОСП на підставі освіти та/або професійного досвіду (дипломи про освіту та трудова книжка).
Право на здійснення діяльності з сертифікації систем управління якістю в інших галузях економіки може бути надано якщо кваліфікація в цих галузях може бути доведена згідно з наступними критеріями:
1 Для галузей економіки, наведених в таблиці додатку за номерами 11, 13, 21, 24 та 38 завжди вимагається наявність базової кваліфікації (відповідна освіта за дипломом);
2 Для здобуття права проведення робіт з сертифікації систем управління якості в споріднених галузях додатково до базової кваліфікації необхідно мати:

 • 6 аудитів в обраній галузі;

або

 • 1 рік виробничого (професійного) досвіду в обраній галузі;

або

 • статус аудитора з сертифікації відповідного виду продукції;

або

 • 1 рік професійного досвіду як технічного експерта певної галузі (відомства) (мінімум 25 днів участі, підтверджується документально);

або

 • додаткова освіта у відповідній галузі;

або

 • захист дисертації у відповідній галузі;


3 Для додаткового визнання компетентності щодо проведення робіт з сертифікації систем управління якістю в галузях економіки, які не можуть вважатись спорідненими, необхідно мати:

 • виробничий (професійний) досвід протягом 2-х років та участь у 4 аудитах в обраній галузі;

або

 • виробничий (професійний) досвід протягом більше ніж 2-х років та участь у 2 аудитах в обраній галузі;

або

 • статус аудитора з сертифікації відповідного виду продукції та участь у 1 аудиті в обраній галузі;

або

 • 1 рік професійного досвіду як технічного експерта певної галузі (відомства) (мінімум 25 днів участі, підтверджується документально) та участь у 2 аудитах в обраній галузі;

або

 • додаткова освіта та участь у 2 аудитах в обраній галузі;

або

 • захист дисертації у відповідній галузі, мінімум півроку виробничого (професійного) досвіду та участь у 2 аудитах;

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconСписок документів
Термін дії закордонного паспорту має становити мінімум 3 місяці після кінцевої дати терміну дії візи

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconСписок документів необхідних для відкритя туристичної візи в країни бенілюксу
Термін дії закордонного паспорту має становити мінімум 3 місяці після кінцевої дати терміну дії візи

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі Центр)

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconЗакон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі Центр)

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconГоловне управління державної служби охорони гсту 78. 11. 002-1999
Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення та Управлінням технічної служби гудсо при мвс україни

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconЯкісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний...

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconТребования к образованию и практическому опыту
Менеджер систем управления профессиональною безопасностью" и пройти дополнительное обучение общей продолжительностью не менее 40...

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconНаціональний стандарт україни
Внесено: Державне підприємство «Український науково-дослідний І навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»...

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconДодаток 1 перелік документів для підтвердження відповідності учасника...
Документи, що надаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям

Аудитор з сертифікації систем управління, який має намір пройти підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката в загальному випадку подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного...
Дев’ять років тому набув чинності договір про дружбу, співпрацю І партнерство між Україною І російською Федерацією – так званий «Великий...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<