Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачать 94.62 Kb.
НазваниеНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Дата публикации12.03.2013
Размер94.62 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА СІЧЕНЬ 2011 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

П80

Прокушенкова, О. И. Плавание в курсе подготовки к родительству и родам / О. И. Прокушенкова. – Москва : Физкультура и спорт, 2006. – 192 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Ф50

Фізична реабілітація в акушерстві : навчальний посібник / О. А. Владимиров, Н. І. Владимирова, О. К. Марченко [та ін.] ; НУФВСУ, Кафедра фізичної реабілітації. – Одеса ; Київ : Видавництво Бартенева, 2009. – 100 с.

^ Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ф50

Фізична реабілітація в гінекології : навчальний посібник / О. А. Владимиров, Н. І. Владимирова, А. В. Гончарова [та ін.] ; НУФВСУ, Кафедра фізичної реабілітації ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ : [б. в.], 2010. – 80 с.

^ Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА.


65.9

Ф33

Федоренко, В. Г. Інвестування : підручник / В. Г. Федоренко. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 448 с. – Лист МОНУ №1.4/18-Г-412 від 14.02.2008.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


88.43

П52

Полозов, А. А. Модули психологической структуры в спорте : [монография] / А. А. Полозов, Н. Н. Полозова. – Москва : Советский спорт, 2009. – 296 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.01

Б63

Біохімія спорту : методичний посібник / укл. В. В. Бевзо ; МОНУ, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький НУ, 2009. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

З-55

Земцова, И. И. Спортивная физиология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. И. Земцова. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 220 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1257 від 23.07.2007 р.

Кільк. прим.: 30 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.02

Л68

Лобачев, В. С. Физические упражнения для развития мышц задней поверхности голени : учебно-методическое пособие. Кн. 3 / В. С. Лобачев. – Москва : Советский спорт, 2009. – 136 с. : ил. Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.08

С24

Свистун, Ю. Д. Гігієна фізичного виховання і спорту : посібник для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації у галузі фізичного виховання і спорту / Ю. Д. Свистун, Х. Є. Гурінович ; МОНУ; Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту, Львівський державний університет фізичної культури. – Львів : НВФ "Українські технології", 2010. – 342 с. – Лист МОН України №1/11-8700 від 20.10.09 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.08

С83

Стратійчук, Н. А. Гігієнічне забезпечення окремих видів спорту : навчальний посібник / Н. А. Стратійчук, Н. М. Козік ; МОН України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 240 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Д44

Диагностика состояния клиентов в фитнес/велнес-клубе : управление, экономика, продажи, технология проведения / Е. Б. Мякинченко, В. И. Нечаев, М. Д. Дидур [и др.]. – Москва : ТВТ Дивизион, 2009. – 248 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

В42

Визитей, Н. Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений : [философские очерки] / Н. Н. Визитей. – Москва : Советский спорт, 2009. – 184 с. – (Спорт без границ).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

П27

Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в муниципальном образовании : монография / А. А. Передельский. – Москва : Физическая культура, 2008. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Б37

Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032102 - "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)" / Т. П. Бегидова. – Москва : Физкультура и спорт, 2007. – 192 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г56

Гнітецька, Т. В. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Т. В. Гнітецька, Т. Г. Овчаренко ; МОНУ, Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 184 с. – Лист МОН України №1/11-6407 від 03.09.2009 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Д26

Деделюк, Н. А. Наукові методи дослідження у фізичному вихованні : навчальний посібник для студентів / Н. А. Деделюк ; Волинський НУ ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров`я. – Луцьк, 2010. – 184 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

К50

Клопов, Р. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій: теорія і практика / Р. В. Клопов ; ред. С. О. Сисоєва; НАПНУ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ; МОНУ, Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький НУ, 2010. – 386 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П80

Прокопова, Л. І. Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою : практикум для студентів спеціальності "Олімпійський і професійний спорт" факультетів фізичного виховання педагогічних університетів / Л. І. Прокопова, Т. О. Лоза ; МОНУ, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – 164 с. – Лист МОН України №1,4/18-Г-2413 від 29.12.07 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф68

Фізичне виховання - здоров'я студентів : матеріали регіональної науково-практичної конференції (Донецьк, 11 квітня 2007 р.) / Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України, Державний університет інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк : Наука і освіта, 2007. – 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Л82

Лубышева, Л. И. Спортизация в общеобразовательной школе / Л. И. Лубышева. – Москва : Теория и практика физической культуры и спорта, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

М74

Моїсеєв, С. О. Особистісно орієнтоване фізичне виховання старшокласників загальноосвітньої школи : монографія / С. О. Моїсеєв. – Херсон : РІПО, 2009. – 154 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Р79

Ротерс, Т. Т. Фізична підготовка старшокласників у процесі профільного навчання за спортивним напрямком : методичний посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / Т. Т. Ротерс ; МОН України, Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Луганський обласний інститут післядипломної освіти, Луганський НУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2009. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

С13

Савченко, А. П. Фізичне виховання учнів 8-9 класів : посібник / А. П. Савченко ; Інститут проблем виховання АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

А28

Адашевський, В. М. Метрологія у спорті : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей фізичного виховання та спорту / В. М. Адашевський ; МОНУ, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 76 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

К66

Коригуюча гімнастика при дефектах постави та деформації хребта : навчально-методичний посібник / укл. І. С. Звезда, Л. І. Бигар, Т. В. Палагнюк ; МОНУ, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 80 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Б24

Баранов, В. Н. Научные основы спорта высших достижений и подготовки спортивных резервов : основные направления научных исследований и тематика диссертационных работ в сфере физической культуры и спорта / В. Н. Баранов, Б. Н. Шустин. – Москва : Мир атлетов, 2008. – 544 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

П52

Полозов, А. А. Рейтинг в спорте: вчера, сегодня, завтра / А. А. Полозов. – Москва : Советский спорт, 2007. – 316 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.15

С73

Спортсмен в междисциплинарном исследовании : монография : к 40-летию Проблемной научно-исследовательской лаборатории ГЦОЛИФК / ред. М. П. Шеста-ков. – Москва : ТВТ Дивизион, 2009. – 384 с. – (Наука-спорту).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

А94

Афанасьев, А. В. Знаки олимпийских команд России, СССР, России : справочник-определитель / А. В. Афанасьев, В. П. Кудряшов, В. Л. Штейнбах. – Москва : Человек, 2010. – 80 с. : ил.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(4Рос)

М74

^ Модернизация физического воспитания и спорта в Российской Федерации : сборник материалов Российской научно-практической конференции с международным участием (Ростов-на-Дону, 6-10 сентября 2010 г.) / ред. В. М. Баршай, С. Н. Литвиненко ; МОН РФ, Южный Федеральный университет. – Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2010. – 452 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

П88

Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія / В. К. Колпаков, О. К. Черновський, В. В. Гордєєв, Н. Г. Ярова. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 208 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

С59

Сокол, О. В. Техніко-тактична підготовка волейболістів : навчальний посібник / О. В. Сокол ; МОНУ, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаївський гуманітарний інститут. – Миколаїв : НУК, 2009. – 80 с. –Лист МОН України №1.4/181-1697 від 09.07.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.574

О-75

Основи техніки гри в настільний теніс : навчальний посібник / укл. І. В. Курка,  В. І. Музика ; МОНУ, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 52 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М91

Мутко, В. Л. Мини-футбол (футзал) в высших учебных заведениях : учебно-методическое пособие / В. Л. Мутко, С. Н. Андреев, Э. Г. Алиев. – Москва : Советский спорт, 2010. – 320 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

С73

Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) : методичні рекомендації / укл. Ю. Ю. Мосейчук ; МОНУ, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький НУ, 2010. – 60 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

К93

Кураков, Э. М. Подготовка боксеров в вузах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032101 - Физическая культура и спорт / Э. М. Кураков, В. Н. Клещев. – Москва : Физическая культура, 2008. – 104 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

С72

Спиридонов, Е. А. Спортивно-прикладные виды единоборств, использующие ударную и борцовскую техники : учебное пособие / Е. А. Спиридонов ; Министерство науки и образования Республики Казахстан, Казахская академия спорта и туризма. – Алматы : [б. и.], 2007. – 168 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.715

Я72

Яремчук, Ю. Я. Фізична підготовка у вивченні Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах : навчально-методичний посібник / Ю. Я. Яремчук, І. В. Яремчук ; МОНУ, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 98 с. – Лист МОН України №1/11-6241 від 29.07.2009 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.719.5

Г47

Гилязов, Р. Г. История возникновения и использования лыжных мазей (обзор) : методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032101 - Физическая культура и спорт / Р. Г. Гилязов, М. И. Шикунов. – Москва : Физическая культура, 2009. – 84 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

О-61

Ополченов, И. И. Управление качеством в сфере услуг : учебник / И. И. Ополченов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Советский спорт, 2008. –  248 с. – (Профессиональное туристское образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconД. О. Качуровський Здобувач кафедри менеджменту І економіки Національного...
Качуровский Д. О., Визначення поняття «спорт»: критичний аналіз існуючих підходів // Теорія І практика фізичного виховання (Донецький...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconКачуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні
Качуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні // Теорія І методика фізичного виховання І спорту (Національний...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Гетман, В. О. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини : навч посібник / В. О. Гетман, Ю. В. Новицький, О. П. Питомець. –...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Андреева, Ю. Оздоровительные упражнения при заболеваниях печени / Ю. Андреева. – Москва; Санкт-Петербург : аст; Сова, 2008. – 96...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Энциклопедия аномальных явлений мира: первый в мире путеводитель по всем загадочным феноменам, необъяснимым с позиций современной...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Вайнек, Ю. Спортивная анатомия : учебное пособие для студ высш учеб заведений / Ю. Вайнек; пер с нем. В. А. Куземиной. – Москва :...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
М. Остеология и артросиндесмология (учение о костях и их соединениях) : учебное наглядное пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<