Наказ
Скачать 479.11 Kb.
НазваниеНаказ
страница1/5
Дата публикации13.03.2013
Размер479.11 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5

Міністерство транспорту та зв’язку України
НАКАЗ

30.01.2009 м. Київ № 103

Про затвердження Норм пожежної

безпеки для пасажирських вагонів


З метою підвищення рівня протипожежного захисту пасажирських вагонів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів, що додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М.Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного транспорту України, організувати його вивчення та проведення позапланового протипожежного інструктажу.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 04.12.2000 № 678 “Про затвердження Норм пожежної безпеки для пасажирських вагонів”.
4. Цей наказ набирає чинності з 1.07.2009 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

Міністр Й. ВінськийЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

30.01.2009 № 103_


НОРМИ

пожежної безпеки для пасажирських вагонів  1. Загальні положення


Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів (далі – Норми) визначають необхідний на даному етапі розвитку вагонобудування рівень протипожежного захисту пасажирських вагонів для перевезення пасажирів на залізничному транспорті та спрямовані на зниження ризику травмування пасажирів і матеріальних втрат унаслідок пожеж у вагонах.

Ці Норми поширюються на проектування, побудову нових, виконання: капітально-відновлювального (КВР), капітального з подовженням терміну експлуатації (КРП), капітального другого обсягу з модернізацією (КР-2М), капітального другого обсягу (КР-2), капітального першого обсягу (КР-1), деповського (ДР) ремонтів та експлуатацію на залізничному транспорті України колії 1520 мм всіх типів пасажирських вагонів.

Для вагонів-електростанцій, вагонів-ресторанів, вагонів із буфетом, поштових і багажних вагонів, вагонів-лабораторій і спеціальних вагонів ці Норми повинні бути доповнені окремими спеціальними вимогами з урахуванням специфіки їхнього призначення і погоджені з Укрзалізницею.

Пасажирські вагони, що збудовані до введення в дію цих Норм і не модернізовані (вагони, яким не виконано ремонт в обсязі КВР, КРП або КР-2М), повинні відповідати технічним умовам і конструкторській документації, за якими вони будувались.

Пожежна безпека пасажирських вагонів забезпечується системами запобігання пожежі і протипожежного захисту, а також виконанням організаційно-технічних заходів на підставі вимог:

Закону України "Про пожежну безпеку";

Закону України "Про залізничний транспорт";

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ В.01.010-97/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті (ЦУО-0018);

ДСТУ 4049-2001 „Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки”;

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования";

ГОСТ, ОСТ, ТУ, ДСТУ та інших нормативних документів, що затверджені у встановленому порядку.

Пасажирські вагони та місця проведення робіт (КВР, КРП, КР-2М, КР-1, ДР) повинні бути обладнані знаками безпеки і відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности та ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір. В обов’язковому порядку повинні бути позначені місця розміщення переносних вогнегасників, генератора вогнегасного аерозолю чи самоспрацьовуючого вогнегасника в пульті керування комплексом електрообладнання, насоса підвищувача тиску установки водяного пожежогасіння, аварійних виходів через віконні отвори, а також місця, де забороняється куріння (тамбур котлової сторони вагона, коридори, службове та пасажирські купе, туалети), та місце, де дозволяється куріння (тамбур не котлової сторони вагона).

Імовірність впливу небезпечних факторів пожежі (НФП) на пасажирів для пасажирських вагонів, які експлуатуються, розрахована за методикою згідно з додатком А, не повинна перевищувати 10-6 .
2. Нормативні посилання

У цих Нормах є посилання на такі стандарти:


ГОСТ 12.1. 004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89

(ИСО 4589)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.12-88

Источники тока химические. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 183-74

(СТ СЭВ 1346-78)

Машины электрические вращающиеся.

Общие технические условия

ГОСТ 25779-90

Игрушки. Общие требования к безопасности и методы испытания

ГОСТ 2582-81 Е

Машины электрические вращающиеся тяговые.

Общие технические условия

ДСТУ 2837-94

(ГОСТ 3044-94)

Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

ГОСТ 5542-87

Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 6323-79

Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия

ГОСТ 7399-97


Провода и шнуры соединительные на номинальное напряжение 450/750 В. Технические условия

ДСТУ 2773-94

(ГОСТ 9219-85)

Апарати електричні тягові. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 12176-89

(МЭК 332)

Кабели, провода и шнуры.

Методы проверки на нераспространение горения

ГОСТ 14254-80

( МЭК 529-760)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). Обозначения. Методы испытаний

ГОСТ 17515-72

Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия

ДСТУ ISO 6309:2007

Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ ISO 7240-1:2007

Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять

ДСТУ ЕN 54-2:2003

Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні

ДСТУ ЕN 54-5:2003

Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі теплові точкові

ДСТУ ЕN 54-7:2004

Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні

ДСТУ 2272-2006

Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273-2006

ССБП. Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2487-94

(ГОСТ 26666.8-95,

ISO 6940:1984

Хутро штучне трикотажне.

Метод визначення займистості ворсової поверхні

ДСТУ 3855-99

Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

ДСТУ 4049

Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки

ДСТУ 4155-2003

Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.1.1-4-98

Захист від пожежі. Будівельні конструкції.

Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

СТ СЭВ 383-87

Пожарная безопасность в строительстве.

Термины и определения^ 3. Основні терміни і визначення
Вогнезахищений (матеріал, виріб) - вогнезахищена конструкція (матеріал, виріб) (конструкція), знижена пожежна небезпечність або підвищена вогнетривкість (якого) (якої) є наслідком вогнезахисного оброблення (ДСТУ 2272).
Вогнетривкість (вогнестійкість) - здатність конструкції, виробу зберігати функційні властивості в умовах пожежі (ДСТУ 2272).
Горючість - здатність речовин до горіння під впливом джерела запалення (СТ СЭВ 383-87).
Група горючості - класифікаційна характеристика здатності матеріалів до горіння (ГОСТ 12.1.044).
Дим - видима у повітрі суспензія твердих або рідких часток або газу, що утворюються при горінні (СТ СЭВ 383-87).
Індекс поширення полум'я - умовний безрозмірний показник, що характеризує здатність матеріалів запалюватись, поширювати полум'я по поверхні і виділяти тепло (ГОСТ 12.1.044).
Коефіцієнт димоутворення - показник, що характеризує оптичну щільність диму, що утвориться при полум’яному горінні або термоокислювальній деструкції (тлінні) певної кількості твердої речовини (матеріалу) в умовах спеціальних випробувань (ГОСТ 12.1.044).
Межа вогнестійкості конструкції – показник вогнестійкості конструкції, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартного температурного режиму до настання одного з нормованих для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості (ДСТУ 3855-99).
Небезпечний чинник пожежі - прояв пожежі, що призводить чи може призвести до опіків, отруєння леткими продуктами згоряння або піролізу, травмування чи загибелі людей і (або) до заподіяння матеріальних, соціальних, екологічних збитків (ДСТУ 2272).
Пожежний приймально-контрольний прилад - устаткування, від якого сповіщувачі можуть забезпечуватися живленням та яке:

а) призначене приймати сигнал про пожежу та формувати сигнал пожежної тривоги, яке також може бути використане для індикації місця пожежі та для записування зазначеної інформації;

б) здатне (за потреби) передавати сигнал про виявлення пожежі через пристрій передавання пожежної тривоги до, наприклад, пожежної охорони чи через пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту до автоматичної установки пожежогасіння;

в) призначене для автоматичного нагляду за належним функціюванням системи, звукового та світлового попередження про певні несправності.
Пожежний сповіщувач – компонент системи автоматичної пожежної сигналізації, що містить принаймні один сенсор, який постійно або періодично з малими інтервалами часу контролює одне фізичне і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежею, та видає принаймні один відповідний сигнал до пожежного приймально-контрольного приладу (ДСТУ ISO 7240-1:2007).
Показник пожежної небезпеки - значення, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки (ДСТУ 3855).
Показник токсичності продуктів горіння - відношення кількості матеріалу до одиниці об'єму замкнутого простору, в якому газоподібні продукти, що утворюються при горінні матеріалів, викликають загибель 50 % піддослідних тварин (ГОСТ 12.1.044).

Система автоматичної пожежної сигналізації – система, в якій тривога про пожежу може бути ініційована автоматично (ДСТУ ISO 7240-1:2007).
Система пожежогасіння - стаціонарний або транспортований комплекс технічних засобів, до складу якого входять один або кілька резервуарів для вогнегасної речовини, призначений для локалізування або ліквідування пожежі подаванням вогнегасної речовини до фіксованого об’єкта протипожежного захисту (ДСТУ 2273).
^ 4. Вимоги до матеріалів і конструкцій внутрішнього обладнання
4.1. Для неметалевих матеріалів, що застосовуються у внутрішньому обладнанні пасажирських вагонів, в залежності від їх призначення мають бути визначені показники пожежної небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.044-89, а саме:
група горючості;

індекс поширення полум'я по поверхні;

коефіцієнт димоутворювальної здатності;

токсичність продуктів горіння.
За горючістю матеріали класифікують за такими групами:

важкогорючі;

горючі.

Горючі матеріали поділяють на:

важкозаймисті;

середньої займистості;

легкозаймисті.

У залежності від індексу поширення полум’я матеріали класифікують за такими групами:

не поширюють полум’я по поверхні (індекс дорівнює 0);

повільно поширюють полум’я по поверхні (індекс від 0 до 20 включно);

швидко поширюють полум’я по поверхні (індекс більше 20).
У залежності від коефіцієнта димоутворення матеріали класифікують за такими групами:

з малою димоутворювальною здатністю - коефіцієнт димоутворення до 50 м2/кг включно;

з помірною димоутворювальною здатністю - коефіцієнт димоутворення більше 50 м2/кг до 500 м2/кг включно;

з високою димоутворювальною здатністю - коефіцієнт димоутворення більше 500 м2/кг.
У залежності від показника токсичності та часу експозиції матеріали класифікують за класами небезпеки (таблиця 1).

Таблиця 1
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наказ iconНаказ
Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України

Наказ iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Комиссия по уложению и Наказ...

Наказ iconНаказ

Наказ iconНаказ №236 от 04. 04. 2012 Наказ моз україни від 04. 04. 2012 №236...
Наказ моз україни від 04. 04. 2012 №236 "Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених...

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ про припинення трудового договору

Наказ iconНаказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Наказ iconНаказ
Щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<