Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Скачать 467.45 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
страница1/3
Дата публикации26.10.2013
Размер467.45 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни фізичне виховання
для спеціальності(ей) _______________________

форма навчання – денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2009 р.
Завідувач кафедри ___________ С.І. Шинкарьов
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Фізичне виховання”


  1. Назва курсу.

^ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

  1. ^ Код курсу.
  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий – 2 години + (2 години на тиждень, секції – за вибором студента)

  1. Рік (роки) навчання.

1, 2, 3, 4

  1. Семестр / семестри.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  1. Кількість кредитів ECTS.

0 кред. (позакред. дисципліна)

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

1. Шинкарьов Сергій Іванович – завкафедри, доцент кафедри фізичного виховання, кандидат біологічних наук (1 корпус, ауд. 1-213)

2. Ярошенко Петро Вікторович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ)

3. Булкіна Неллі Павлівна – доцент кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук
(1 корпус, ауд. 1-215)

4. Драгнєв Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивна кімната гурт. № 4)

5. Авксентієв Леонід Федорович – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

6. Воробйова Маргарита Вікторівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

7. Ніколаєва Олена Олександрівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

8. Лігус Сергій Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

9. Леонтьєва Інна Василівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

10. Подрєзова Олександра Леонтіївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214)

11. Вишинська Ольга Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

12. Шабалін Микола Федорович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

13. Гайдук Наталія Олексіївна – викладач кафедри фізичного виховання (Старобільський факультет)

14. Бергіна Рита Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (Ровеньківський факультет)

15. Зайцев Володимир Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215)

16. Лимонченко Андрій Сергійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215)

17. Асташова Олена Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

18. Васецкая Наталія Валеріївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

19. Хвостиков Ігор Петрович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

20. Драгнєв Андрій Анатолійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

21. Левченко Леонід Леонідович – викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ)

22. Мартинова Наталія Петрівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

23. Бурлакова Тетяна Леонідівна – викладач кафедри фізичного виховання (лаборантська кафедри фізичного виховання)

24. Васильченко Тетяна Іванівна – викладач кафедри фізичного виховання (Стаханівський педколедж)

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою фізичного виховання у педагогічному університеті є формування всебічно розвинутої особистості студента, підготовки її до високопродуктивної праці за обраним фахом, здатності використовувати фізичну культуру і спорт в умовах майбутньої педагогічної діяльності, надання знань з основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухомої діяльності й умінь застосовувати їх на практиці, виконання державних нормативів фізичної підготовленості.


  1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичного виховання

  1. ^ Зміст курсу.Змістові модулі та їх структураЗагальна

Лекції

Практичні

Самостійні
1

^ ЗМІСТ І КУРСУ

Модуль 1.1. Теоретична підготовка6


2
4


^ Здоров’я, фізична культура, і спорт у системі загальнолюдських цінностей.


Фізична культура - важливий складовий компонент культури здоров’я студента.

Оздоровчі технології, що впливають на фізичний аспект здоров’я.

Гігієнічні основи заняття фізичною культурою і спортом

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення


1

1

1
1
2
2

М.1.2. Методична підготовка


16
8

8Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного виховання

Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами.

Засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість)

^ Основи методики загартовування.
2
2
2
2

2
2
2
2
3

М.1.3. Технічна підготовка


102
52

50


Легка атлетика і кросова підготовка:


^ Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.
2

2

2

2


1

1

1Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.4


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.


12


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.
2

2

24

М.1.4. Фізична підготовка


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
7
5
6
5

5


6
6
6
5

5
5

Рухливі ігри
36

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
3

7
7

Усього


124
62

62
1

^ ЗМІСТ ІІ КУРСУ

Модуль 2.1. Теоретична підготовка6


2
4


^ Основи професійно-прикладної фізичної підготовки

Спорт в системі формування особистості

Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом


Оздоровчі технології, що впливають на психічний аспект здоров’я


1
1


1
1
2
2

М.2.3. Методична підготовка


20
10

10Основи методики фізичного тренування

Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці

Методика формування професійно важливих рухових якостей і навичок

Методика занять атлетизмом

Методика побудови самостійних занять фізичними вправами2

2


2
2

2

2

2


2
2

2
3

М.1.3. Технічна підготовка


98
50

48


Легка атлетика і кросова підготовка:


^ Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.
2

2

2

2

Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.4


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.


12


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.
2

2

2


1

1

1
4

М.1.4. Фізична підготовка


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
6
5

5

5


5


6
6

6

5


5
5

Рухливі ігри
36

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
3

5
7

Усього


124
62

62

1

^ ЗМІСТ ІІІ КУРСУ

Модуль 3.1. Теоретична підготовка6


2
4


^ Олімпійський рух в Україні.


Структура спортивного тренування

Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення


Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ

Основи психогігієни

Оздоровчі технології, що впливають на духовний аспект здоров’я


1
1
1
1
2
2

М.3.3 Методична підготовка


20
10

10Методика використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення працездатності

Основи методики організації раціонального харчування

Основи методики побудови самостійних занять обраними системами фізичних вправ.3
3
4

3
4
3
3

М.1.3. Технічна підготовка


98
50

48


Легка атлетика і кросова підготовка:


^ Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.
1

1

1

1

Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.6


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.


12


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

2

2

2


1

1

1
4

М.1.4. Фізична підготовка


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
6
6

5

5

5


6
6

5

5

5
5

Рухливі ігри
36

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.4

6
7

Усього


124
62

62
1

^ ЗМІСТ IV КУРСУ

Модуль 4.1. Теоретична підготовка6


2
4


Основи фізичного виховання в сім’ї


Міжнародний рух „Спорт для всіх”.

Розробка та удосконалення індивідуальної оздоровчої системи


1
1
2
2

1

М.4.3. Методична підготовка


16
6

10
Основи методики розробки і реалізації індивідуальної програми забезпечення працездатності її відновлення засобами фізичної культури і спорту при різноманітних видах і умовах праці

Основи методики розробки і реалізації індивідуальної багаторічної програми фізичного удосконалення і забезпечення дієздатності на основі обраних систем фізичних вправ

Методика оцінювання рівня власної фізичної підготовленості

2

2


2

3


3

4
М.1.3. Фізична підготовка

38
22

16Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
3
3
3

3
3


4
4
2

2
2

5

Рухливі ігри
2
6

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
5

2

7

Усього


60
30

30
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<