Нака з
НазваниеНака з
страница1/33
Дата публикации15.03.2013
Размер3.37 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

30.08.2002 N 612

  Про продовження терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку N 91 від 21.03.2005 N 1185 від 25.12.2006 Наказами Міністерства промислової політики N 890 від 18.12.2009 N 891 від 18.12.2009 ) ( Додатково див. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 4 від 14.01.2010 ) ( У тексті додатків слова та цифри "01.06.2007 року" та "01.01.2010 року" вилучено згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 від 25.12.2006 )

На виконання Закону України "Про стандартизацію" НАКАЗУЮ:

( Преамбула Наказу в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 від 25.12.2006 )

1. Затвердити переліки галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які використовуються підприємствами і організаціями, що входять до сфери діяльності Міністерства транспорту України (додаються).

2. При визначенні терміну дії державних, галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР (далі НД) керуватися вимогами Закону України "Про стандартизацію" (пункти 3,4 розділу 7 Прикінцевих положень).

( Пункт 2 редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 від 25.12.2006 )

3. Державній авіаційній адміністрації (Колісник А.А.), Державному департаменту автомобільного транспорту (Доброход С.О.), Державному департаменту морського і річкового транспорту (Кушніренко А.В.), Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (Яцук П.П.), Державній адміністрації залізничного транспорту України (Козак В.В.), Державній службі автомобільних доріг України (Демішкан В.Ф.) та Головним організаціям із стандартизації Міністерства транспорту та зв'язку України (Коваль П.М., Іванова О.А., Лесник О.С., Редзюк А.М., Хиленко В.В.),відповідальним за актуалізацію закріплених НД:

( Пункт 3 редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 від 25.12.2006 )

3.1. У строк до 01.04.2003 р. подати по одному примірнику галузевих стандартів до Головного інформаційного фонду стандартів Держстандарту України та технічних умов до Українського центру стандартизації, метрології і сертифікації.

3.2. Щорічно до 30.11 надавати до Управління стандартизації, метрології та якості Держстандарту України інформацію щодо актуалізації НД, включених до переліків.

3.3. На виконання пунктів 7, 8 Заходів щодо реалізації Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 267-р, до 1 березня 2007 року затвердити плани перегляду НД на період до 2010 року та плани розробки необхідних галузевих стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами (виходячи з можливого фінансування).

( Пункт 3.3 редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 від 25.12.2006 )

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сергієнка Л.Г.

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 від 25.12.2006 )

Державний секретар

Е.Абдуллаєв

Додаток 1

  ПЕРЕЛІК

  галузевих стандартів (ОСТів) і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР в галузі авіаційного транспорту, що потребують продовження терміну дії

------------------------------------------------------------------

| N | Номер ОСТу | Назва ОСТу | Група за |Термін дії|

|п/п | |(російською мовою)|Класифікато- | до |

| | | |ром державних| |

| | | | стандартів | |

| | | | СРСР та | |

| | | | ДК 004-99 | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 1 |ОСТ 5400024-85 |Аэродромы | Д 00 | |

| | |гражданские. | 01.040.49 | |

| | |Термины и | | |

| | |определения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 2 |ОСТ 54 0027-85 |Отраслевая система| Т 80 17.020 | |

| | |обеспечения | 43.160 | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Метрологическое | | |

| | |обеспечение | | |

| | |спецавтотранспор- | | |

| | |та. Основные | | |

| | |положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 3 |ОСТ 54 00028-85|Отраслевая система| Т 80 17.060 | |

| | |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Метрологическое | | |

| | |обеспечение службы| | |

| | |горюче-смазочных | | |

| | |материалов. | | |

| | |Основные положения| | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 4 |ОСТ 54 10004-83|Нормы расхода | Т 52 | |

| | |запасных частей и | 49.040.30 | |

| | |материалов. | | |

| | |Ведомости ЗИП на | | |

| | |ремонт авиационной| | |

| | |техники и покупных| | |

| | |изделий для нее. | | |

| | |Порядок | | |

| | |разработки, | | |

| | |согласования, | | |

| | |утверждения и | | |

| | |изменения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 5 |ОСТ 54 10100-81|Комплексная | Т 51 03.120 | |

| | |система управления| | |

| | |качеством ремонта | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Основные | | |

| | |положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 6 |ОСТ 54 20002-80|Распылители | Д 15 | |

| | |жидкости | 49.040.40 | |

| | |вращающихся с | | |

| | |опрыскивателем для| | |

| | |выполнения | | |

| | |авиационно- | | |

| | |химических | | |

| | |работ. Общие | | |

| | |технические | | |

| | |требования | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 7 |ОСТ 54 20003-81|Трубопроводы штанг| Д 15 | |

| | |авиационных | 49.040.030 | |

| | |опрыскивателей. | | |

| | |Основные параметры| | |

| | |и размеры | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 8 |ОСТ 54 20006-81|Средства для | Г 82 49.100 | |

| | |заправки самолетов| | |

| | |и вертолетов | | |

| | |жидкими | | |

| | |ядохимикатами. | | |

| | |Общие технические | | |

| | |требования | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 9 |ОСТ 54 30003-85|Отраслевая система| Т 80 17.020 | |

| | |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Метрологическая | | |

| | |экспертиза | | |

| | |нормативно- | | |

| | |технической | | |

| | |и проектной | | |

| | |документации. | | |

| | |Организация и | | |

| | |порядок проведения| | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 10 |ОСТ 54 30004-79|Средства | Д 00 49.095 | |

| | |обслуживания и | | |

| | |обеспечения | | |

| | |комфорта | | |

| | |пассажиров на | | |

| | |борту воздушного | | |

| | |судна. Термины, | | |

| | |определения, | | |

| | |классификация | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 11 |ОСТ 54 30005-79|Средства | Э 30 49.090 | |

| | |обслуживания | | |

| | |пассажиров на | | |

| | |самолетах. | | |

| | |Аппаратура | | |

| | |телевизионная | | |

| | |бортовая. Общие | | |

| | |технические | | |

| | |требования | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 12 |ОСТ 54 30006-80|Средства | Д 15 49.090 | |

| | |обслуживания | | |

| | |пассажиров на | | |

| | |самолетах. | | |

| | |Оборудование | | |

| | |бортовое для | | |

| | |вещания. Общие | | |

| | |технические | | |

| | |требования | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 13 |ОСТ 54 30008-82|Прикладная | Т 59 | |

| | |статистика. | 03.120.30 | |

| | |Правила | | |

| | |определения оценок| | |

| | |доверительных | | |

| | |границ параметров | | |

| | |и теоретической | | |

| | |функции | | |

| | |сплайн-нормального| | |

| | |распределения с | | |

| | |одним узлом | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 14 |ОСТ 54 30009-82|Прикладная | Т 59 | |

| | |статистика. | 03.120.30 | |

| | |Правила | | |

| | |определения оценок| | |

| | |доверительных | | |

| | |границ параметров | | |

| | |и теоретической | | |

| | |функции | | |

| | |сплайн- | | |

| | |экспоненциального | | |

| | |распределения с | | |

| | |т-узлами | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 15 |ОСТ 54 30014-83|Единая система | Т 94 | |

| | |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |металлические. | | |

| | |Восстановление | | |

| | |деталей | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Типовые | | |

| | |технологические | | |

| | |процессы. | | |

| | |Кадмирование | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 16 |ОСТ 54 30015-83|Единая система | Т 53 | |

| | |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |металлические. | | |

| | |Восстановление | | |

| | |деталей | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Типовые | | |

| | |технологические | | |

| | |процессы. | | |

| | |Цинкование | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 17 |ОСТ 54 30016-83|Единая система | Т 53 | |

| | |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |металлические. | | |

| | |Восстановление | | |

| | |деталей | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Типовые | | |

| | |технологические | | |

| | |процессы. Меднение| | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 18 |ОСТ 54 30017-83|Единая система | Т 53 | |

| | |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |металлические. | | |

| | |Восстановление | | |

| | |деталей | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Типовые | | |

| | |технологические | | |

| | |процессы. | | |

| | |Латунирование | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 19 |ОСТ 54 30018-83|Единая система | Т 53 | |

| | |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |металлические. | | |

| | |Восстановление | | |

| | |деталей | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Типовые | | |

| | |технологические | | |

| | |процессы. | | |

| | |Никелирование | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 20 |ОСТ 54 30019-83|Контроль | Т 59 19.100 | |

| | |неразрушающий. | | |

| | |Порядок применения| | |

| | |методов и средств | | |

| | |неразрушающего | | |

| | |контроля при | | |

| | |эксплуатации и | | |

| | |ремонте | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Общие | | |

| | |положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 21 |ОСТ 54 30022-84|Качество | Д 10 | |

| | |поверхности | 49.040.040 | |

| | |самолетов | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Параметры| | |

| | |микронеровностей | | |

| | |лакокрасочного | | |

| | |покрытия | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 22 |ОСТ 54 30029-84|Самолеты и | Д 10 | |

| | |вертолеты | 17.140.20 | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Методы | | |

| | |определения | | |

| | |характеристик шума| | |

| | |силовых установок | | |

| | |в стационарных | | |

| | |условиях | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 23 |ОСТ 54 30043-85|Единая система | Т 53 | |

| | |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |неметаллические | | |

| | |неорганические. | | |

| | |Восстановление | | |

| | |деталей | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Типовые | | |

| | |технологические | | |

| | |процессы. | | |

| | |Фосфатирование | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 24 |ОСТ 54 30044-86|Система | Д 10 49.020 | |

| | |технического | | |

| | |обслуживания и | | |

| | |ремонта | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Основные | | |

| | |положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 25 |ОСТ 54 30047-86|Управление охраной| Т 58 13.020 | |

| | |окружающей среды в| | |

| | |предприятиях | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Основные | | |

| | |положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 26 |ОСТ 54 30048-87|Система | Т 53 49.020 | |

| | |технического | | |

| | |обслуживания и | | |

| | |ремонта | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. | | |

| | |Эксплуатационная и| | |

| | |ремонтная | | |

| | |технологичность. | | |

| | |Основные положения| | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 27 |ОСТ 54 30049-87|Система | Т 53 49.020 | |

| | |технического | | |

| | |обслуживания и | | |

| | |ремонта | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Состав | | |

| | |показателей | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 28 |ОСТ 54 30050-87|Герметичность | Т 02 49.080 | |

| | |топливных | | |

| | |гидрогазовых | | |

| | |систем воздушных | | |

| | |судов. Термины и | | |

| | |определения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 29 |ОСТ 54 30054-88|Система | П 87 49.020 | |

| | |технического | | |

| | |обслуживания и | | |

| | |ремонта | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники. Регламент| | |

| | |технического | | |

| | |обслуживания | | |

| | |самолета | | |

| | |(вертолета) | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 30 |ОСТ 54 60012-85|Автоматизированные| П 87 49.060 | |

| | |системы управления| | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Нормоконтроль | | |

| | |технической | | |

| | |документации. | | |

| | |Основные положения| | |

| | |организации работы| | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 31 |ОСТ 54 60013-86|Автоматизированные| П 87 49.020 | |

| | |системы управления| | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Общие | | |

| | |требования | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 32 |ОСТ 54 60014-85|Отраслевая система| Т 52 17.020 | |

| | |обеспечения | 35.240.60 | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Автоматизированная| | |

| | |подсистема | | |

| | |планирования, | | |

| | |состояния и учета | | |

| | |средств измерений | | |

| | |на предприятиях | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Общие | | |

| | |требования | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 33 |ОСТ 54 71006-85|Система стандартов| Т 58 49.020 | |

| | |на | 35.240.60 | |

| | |автоматизированные| | |

| | |системы управления| | |

| | |воздушным | | |

| | |движением. | | |

| | |Автоматизированные| | |

| | |системы управления| | |

| | |воздушным | | |

| | |движением. Оценка | | |

| | |надежности | | |

| | |радиоэлектронных | | |

| | |средств АС УВД в | | |

| | |процессе испытаний| | |

| | |и эксплуатации | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 34 |ОСТ 54 80001-87|Отраслевая система| Т 80 17.020 | |

| | |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Взаимодействие | | |

| | |базовых | | |

| | |лабораторий и | | |

| | |прикрепленных | | |

| | |предприятий по | | |

| | |метрологическому | | |

| | |обеспечению | | |

| | |производственной | | |

| | |деятельности. | | |

| | |Общие положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 35 |РД |Единая система | Т 53 | |

| |54-002-014-89 |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. Защита| | |

| | |авиационной | | |

| | |техники от | | |

| | |коррозии. Методы | | |

| | |оценки | | |

| | |коррозионного | | |

| | |действия | | |

| | |химических веществ| | |

| | |на материалы | | |

| | |конструкции | | |

| | |самолетов и | | |

| | |вертолетов | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 36 |РД |Единая система | Т 53 | |

| |54-002-015-89 |защиты от коррозии| 49.040.40 | |

| | |и старения. | | |

| | |Покрытия | | |

| | |лакокрасочные | | |

| | |изделий | | |

| | |авиационной | | |

| | |техники, | | |

| | |работающей в | | |

| | |контакте с жидкими| | |

| | |ядохимикатами. | | |

| | |Общие технические | | |

| | |требования. Методы| | |

| | |испытаний | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 37 |РД |Перечень основных | Д 01 | |

| |54-002-016-89 |терминов (и их | 01.040.49 | |

| | |определений) в | 03.220.50 | |

| | |области применения| | |

| | |авиации в народном| | |

| | |хозяйстве | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 38 |РД |Руководство по | Д 01 | |

| |54-002-017-89 |авиационным | 03.220.50 | |

| | |работам в народном| | |

| | |хозяйстве. Общие | | |

| | |требования к | | |

| | |содержанию, | | |

| | |построению, | | |

| | |изложению и | | |

| | |оформлению | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 39 |РД |Отраслевая система| Т 80 17.020 | |

| |54-002-020-89 |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Метрологическое | | |

| | |обеспечение | | |

| | |средств | | |

| | |использования | | |

| | |авиации в народно | | |

| | |хозяйстве. Общие | | |

| | |положения | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 40 |РД |Методические | Т 80 17.020 | |

| |54-003-009-88 |указания. | | |

| | |Отраслевая система| | |

| | |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Техническое | | |

| | |задание на | | |

| | |авиационную и | | |

| | |наземную технику. | | |

| | |Содержание и | | |

| | |изложение | | |

| | |требований к | | |

| | |метрологическому | | |

| | |обеспечению | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 41 |РД |Методические |Т 80 03.12.01| |

| |54-003-011-88 |указания. | | |

| | |Отраслевая система| | |

| | |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. Общие | | |

| | |требования к | | |

| | |аттестации | | |

| | |продукции опытных | | |

| | |заводов | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 42 |РД |Инструкция. | Т 59 | |

| |54-003-034-89 |Прикладная | 03.120.30 | |

| | |статистика. | | |

| | |Правила | | |

| | |определения | | |

| | |оценок, | | |

| | |доверительных | | |

| | |границ параметров | | |

| | |и теоретической | | |

| | |функции | | |

| | |сплайн- | | |

| | |экспоненциального | | |

| | |распределения с | | |

| | |одним узлом | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 43 |РД |Методические | Т 59 | |

| |54-003-035-89 |указания. | 03.120.30 | |

| | |Прикладная | | |

| | |статистика. | | |

| | |Правила | | |

| | |определения | | |

| | |оценок, | | |

| | |доверительных | | |

| | |границ параметров | | |

| | |и теоретической | | |

| | |функции сплайн- | | |

| | |распределения | | |

| | |Вейбула с одним | | |

| | |узлом | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 44 |РД |Методические | Д 15 49.050 | |

| |54-003-036-89 |указания. Метод | | |

| | |определения | | |

| | |содержания | | |

| | |загрязнения в | | |

| | |гидравлических | | |

| | |жидкостях по | | |

| | |гранулометрическо-| | |

| | |му составу | | |

| | |автоматическим | | |

| | |способом | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 45 |РД |Методические | Т 80 17.020 | |

| |54-003-037-89 |указания. | 49.090 | |

| | |Отраслевая система| | |

| | |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. | | |

| | |Метрологическое | | |

| | |обеспечение при | | |

| | |техническом | | |

| | |обслуживании | | |

| | |наземных средств | | |

| | |УВД, навигации, | | |

| | |посадки и связи. | | |

| | |Основные положения| | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 46 |РД |Отраслевая система| Т 80 17.020 | |

| |54-005-027-89 |обеспечения | | |

| | |единства | | |

| | |измерений. НСИ. | | |

| | |Порядок | | |

| | |разработки, | | |

| | |изготовления, | | |

| | |испытаний и | | |

| | |аттестации | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 47 |РД |Положение. | Т 58 | |

| |54-006-027-89 |Технология обмена | 35.240.60 | |

| | |информацией между | | |

| | |вычислительными | | |

| | |центрами и | | |

| | |организациями | | |

| | |(предприятиями) | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации, | | |

| | |создаваемой | | |

| | |средствами | | |

| | |вычислительной | | |

| | |техники | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 48 |РД |Положение. | Т 58 | |

| |54-006-029-89 |Требования к | 35.240.60 | |

| | |организации | | |

| | |транспортировки, | | |

| | |хранения и учета | | |

| | |машинных носителей| | |

| | |при обмене данными| | |

| | |между | | |

| | |организациями | | |

| | |(предприятиями) | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации | | |

|----+---------------+------------------+-------------+----------|

| 49 |РД |Положение. | Т 58 | |

| |54-006-033-89 |Взаимодействие | 35.240.60 | |

| | |между | | |

| | |организациями | | |

| | |(предприятиями) | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации при | | |

| | |передаче | | |

| | |документов, | | |

| | |создаваемых | | |

| | |средствами | | |

| | |вычислительной | | |

| | |техники. | | |

| | |Ответственность | | |

| | |должностных лиц | | |

| | |при формировании и| | |

| | |использовании | | |

| | |документов на | | |

| | |машинных | | |

| | |носителях, | | |

| | |участвующих в | | |

| | |решении задач АСУ | | |

| | |ГА | | |

------------------------------------------------------------------

В. о. директора

В.А.Поліщук

Додаток 2

  ПЕРЕЛІК

  галузевих стандартів (ОСТів) про охорону праці в сфері цивільної авіації

------------------------------------------------------------------

| N | Номер ОСТу | Назва ОСТу | Група за |Термін дії |

|п/п| |(російською мовою)|Класифікато-| до |

| | | | ром | |

| | | | державних | |

| | | | стандартів | |

| | | | СРСР та | |

| | | | ДК 004-99 | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 1 |ОСТ 54 0026-83 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Работы | | |

| | |погрузочно- | | |

| | |разгрузочные с | | |

| | |авиационными | | |

| | |контейнерами и | | |

| | |поддонами. | | |

| | |Требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 2 |ОСТ 54 30013-83 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. | | |

| | |Электромагнитные | | |

| | |излучения СВЧ. | | |

| | |Предельно- | | |

| | |допустимые нормы | | |

| | |облучения. | | |

| | |Требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 3 |ОСТ 54 30030-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Воздушные | | |

| | |суда гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание. | | |

| | |Общие требования | | |

| | |электробезопаснос-| | |

| | |ти | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 4 |ОСТ 54 30036-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Работы на | | |

| | |газоструйных | | |

| | |машинах. | | |

| | |Требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 5 |ОСТ 54 30038-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Воздушные | | |

| | |суда гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание. | | |

| | |Общие требования | | |

| | |электробезопаснос-| | |

| | |ти | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 6 |ОСТ 54 30041-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Порядок | | |

| | |обеспечения | | |

| | |рабочих и служащих| | |

| | |средствами | | |

| | |индивидуальной | | |

| | |защиты. | | |

| | |Содержание, | | |

| | |эксплуатация и | | |

| | |уход за ними | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 7 |ОСТ 54 30052-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Воздух | | |

| | |рабочей зоны | | |

| | |воздушных судов. | | |

| | |Общие | | |

| | |санитарно- | | |

| | |гигиенические | | |

| | |требования | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 8 |ОСТ 54 30053-88 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Ремонт | | |

| | |самолетов и | | |

| | |вертолетов | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Общие | | |

| | |требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

| 9 |ОСТ 54 71001-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание. | | |

| | |Общие требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|10 |ОСТ 54 71002-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание | | |

| | |планера и высотной| | |

| | |системы. Общие | | |

| | |требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|11 |ОСТ 54 71003-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание | | |

| | |силовых установок.| | |

| | |Общие требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|12 |ОСТ 54 71004-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание | | |

| | |систем автоматики,| | |

| | |электро-, радио- и| | |

| | |приборного | | |

| | |оборудования. | | |

| | |Общие требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|13 |ОСТ 54 71005-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание. | | |

| | |Заправка | | |

| | |горюче-смазочными | | |

| | |материалами и | | |

| | |спецжидкостями. | | |

| | |Общие требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|14 |ОСТ 54 71006-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |на | | |

| | |автоматизированные| | |

| | |системы управления| | |

| | |воздушным | | |

| | |движением. | | |

| | |Автоматизированные| | |

| | |системы управления| | |

| | |воздушным | | |

| | |движением. Оценка | | |

| | |надежности | | |

| | |радиоэлектронных | | |

| | |средств АС УВД в | | |

| | |процессе испытаний| | |

| | |и эксплуатации | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|15 |ОСТ 54 71007-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание | | |

| | |пассажирского, | | |

| | |бытового и | | |

| | |аварийно- | | |

| | |спасательного | | |

| | |оборудования. | | |

| | |Общие требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|16 |ОСТ 54 71008-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Самолеты и | | |

| | |вертолеты | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. | | |

| | |Техническое | | |

| | |обслуживание. | | |

| | |Шасси. Общие | | |

| | |требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|17 |ОСТ 54 72001-78 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Шум. Общие | | |

| | |требования | | |

| | |безопасности труда| | |

| | |в эксплуатационных| | |

| | |предприятиях | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|18 |ОСТ 54 72002-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Освещение | | |

| | |искусственное на | | |

| | |заводах | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Нормы. | | |

| | |Требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|19 |ОСТ 54 72003-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Освещение | | |

| | |искусственное на | | |

| | |эксплуатационных | | |

| | |предприятиях | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Нормы и | | |

| | |требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|20 |ОСТ 54 72004-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. | | |

| | |Акустические | | |

| | |экраны для защиты | | |

| | |от шума на | | |

| | |предприятиях | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации. Общие | | |

| | |требования | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|21 |ОСТ 54 72005-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Шум. Общие | | |

| | |требования | | |

| | |безопасности труда| | |

| | |на заводах | | |

| | |гражданской | | |

| | |авиации | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|22 |ОСТ 54 72006-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Вибрации | | |

| | |ручных машин. | | |

| | |Нормы требования | | |

| | |безопасности | | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|23 |ОСТ 54 72007-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | |

| | |безопасности | | |

| | |труда. Шум. | | |

| | |Организация и | | |

| | |методика контроля | | |

| | |в авиапредприятиях| | |

|---+----------------+------------------+------------+-----------|

|24 |РД 54-004-86 |Методические |Т 58 49.020 | |

| | |указания по | | |

| | |внедрению | | |

| | |стандартов | | |

| | |безопасности труда| | |

| | |в гражданской | | |

| | |авиации | | |

------------------------------------------------------------------

В. о. директора

В.А.Поліщук

Додаток N 4

до наказу Мінтрансу України

30.08.2002 N 612

(у редакції наказу

Мінтрансзв'язку

від 21.03.2005 N 91

( v0091650-05 )

  ПЕРЕЛІК

  галузевих стандартів колишнього СРСР, дія яких подовжена

------------------------------------------------------------------

| N | Позначення та назва мовою |Код за кла-|

|з/п | оригіналу галузевого стандарту |сифікатором|

| | |ДК 004-2003|

|----+-----------------------------------------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 1 |ОСТ 37.001.012-85|Обозначения условные органов | 43.040.20 |

| | |управления, контрольных | |

| | |приборов, сигнализаторов и | |

| | |предохранителей электрических| |

| | |цепей автомобилей, автобусов | |

| | |и троллейбусов | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 2 |ОСТ 37.001.017-70|Органы управления легковых | 43.040.30 |

| | |автомобилей. Безопасность | |

| | |конструкции и расположения. | |

| | |Технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 3 |ОСТ 37.001.026-71|Пневматические резино-кордные| 43.040.30 |

| | |упругие элементы подвесок | |

| | |автомобильного подвижного | |

| | |состава. Технические | |

| | |требования и методы | |

| | |статических испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 4 |ОСТ 37.001.027-90|Пружины подвесок цилиндра | 43.040.30 |

| | |винтовые автомобилей и авто- | |

| | |бусов. Технические | |

| | |требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 5 |ОСТ 37.001.029-85|Клапаны автомобильных | 43.060.10 |

| | |двигателей. Технические | |

| | |требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 6 |ОСТ 37.001.037-86|Элементы фильтрующие тонкой | 43.060.30 |

| | |очистки топлива для автомо- | |

| | |бильных дизелей. Технические | |

| | |требования и методы | |

| | |испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 7 |ОСТ 37.001.044-73|Система регулирования | 43.040.50 |

| | |давления в шинах автомобилей.| |

| | |Технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 8 |ОСТ 37.001.045-82|Вкладыши тонкостенные корен- | 43.060.10 |

| | |ных и шатунных подшипников | |

| | |автомобильных двигателей. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 9 |ОСТ 37.001.046-87|Подогреватели жидкостные для | 43.060.30 |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Общие технические условия. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 10 |ОСТ 37.001.052-87|Требования к пусковым | 43.060.99 |

| | |качествам автомобильных | |

| | |двигателей. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 11 |ОСТ 37.001.054-86|Автомобили и двигатели. | 14.040.50 |

| | |Выбросы вредных веществ. | |

| | |Нормы и методы определения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 12 |ОСТ 37.001.066-85|Пусковые качества автомобиль-| 43.060.99 |

| | |ных двигателей. Методы | |

| | |испытаний на автомобиле. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 13 |ОСТ 37.001.067-86|Тормозные свойства автотранс-| 43.040.40 |

| | |портных средств. Методы | |

| | |испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 14 |ОСТ 37.001.070-75|Двигатели бензиновые грузовых| 43.060.20 |

| | |автомобилей и автобусов, | |

| | |выделение вредных веществ. | |

| | |Методы определения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 15 |ОСТ 37.003.071-85|Приборы световые мопедов. | 43.140 |

| | |Количество, расположение, | |

| | |цвет и углы видимости. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 16 |ОСТ 37.001.079-76|Кольца поршневые витые | 43.060.20 |

| | |стальные автомобильных | |

| | |двигателей. Типы. Основные | |

| | |размеры. Технические | |

| | |требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 17 |ОСТ 37.001.082-82|Подготовка предпродажная | 43.100 |

| | |легковых автомобилей. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 18 |ОСТ 37.001.084-84|Амортизаторы гидравлические | 43.040.50 |

| | |телескопические автомобиль- | |

| | |ные. Методы стендовых | |

| | |испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 19 |ОСТ 37.001.085-76|Аппараты пневматического | 43.040.40 |

| | |тормозного привода | |

| | |автотранспортных средств. | |

| | |Общие технические требования.| |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 20 |ОСТ 37.001.087-76|Программа и методы ресурсных | 43.080.10 |

| | |испытаний полноприводных | |

| | |автомобилей. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 21 |ОСТ 37.001.088-85|Система питания топливом | 43.060.40 |

| | |автомобильных дизелей. Общие | |

| | |технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 22 |ОСТ 37.001.090-79|Лебедки автомобильные. | 43.040.70 |

| | |Технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 23 |ОСТ 37.001.096-84|Легковые автомобили. | 43.040.70 |

| | |Устройства тягово-сцепные | |

| | |шарового типа. Общие | |

| | |технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 24 |ОСТ 37.001.097-78|Круги поворотные | 43.040.70 |

| | |автомобильных и тракторных | |

| | |прицепов. Типы, основные | |

| | |размеры и технические | |

| | |требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 25 |ОСТ 37.001.098-78|Элементы фильтрующие | 43.060.20 |

| | |картонные воздухоочистителей | |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Типоразмерный ряд. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 26 |ОСТ 37.001.195-83|Гайки крепления дисковых | 43.040.50 |

| | |колес грузовых автомобилей. | |

| | |Типы, основные размеры, | |

| | |технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 27 |ОСТ 37.001.196-77|Детали крепления колес | 43.040.50 |

| | |легковых автомобилей. | |

| | |Конструкция, размеры и | |

| | |технические требования | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 28 |ОСТ 37.001.200-85|Резьба метрическая крепежных | 43.040.50 |

| | |деталей от 2 до 30 мм. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 29 |ОСТ 37.001.202-77|Контрольные приборы и | 43.080.10 |

| | |сигнализаторы грузовых | |

| | |автомобилей. Номенклатура и | |

| | |размещение. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 30 |ОСТ37.001.203-77 |Гидроцилиндры телескопические| 43.040.99 |

| | |одностороннего действия. | |

| | |Основные параметры. Общие | |

| | |технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 31 |ОСТ 37.001.205-78|Покрытия металлические и | 43.060.40 |

| | |неметаллические | |

| | |неорганические защитные | |

| | |деталей карбюраторов и | |

| | |бензиновых насосов. Выбор | |

| | |видов и толщин. Технические | |

| | |требования к покрытию. Методы| |

| | |контроля. Правила приемки. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 32 |ОСТ 37.001.207-78|Карбюраторы мотоциклетных, | 43.060.40 |

| | |лодочных, стационарных и | |

| | |пусковых двигателей. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 33 |ОСТ 37.001.208-78|Фланцы карданных передач | 43.040.50 |

| | |автомобилей. Типовой ряд и | |

| | |присоединительные размеры. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 34 |ОСТ 37.001.209-78|Зеркала заднего вида легковых| 43.040.60 |

| | |автомобилей и автобусов особо| |

| | |малого класса. Технические | |

| | |требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 35 |ОСТ 37.001.211-78|Безопасность конструкции | 43.040.60 |

| | |автомобилей. Внутреннее | |

| | |оборудование передней части | |

| | |салона легковых автомобилей. | |

| | |Технические требования и | |

| | |методы испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 36 |ОСТ 37.001.214-85|Мосты ведущие автомобильные. | 43.040.50 |

| | |Термины и определения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 37 |ОСТ 37.001.215-88|Вентели для пневматических | 43.040.50 |

| | |шин с регулируемым давлением.| |

| | |Общие технические требования.| |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 38 |ОСТ 37.001.217-79|Карбюраторы автомобильных | 43.060.40 |

| | |двигателей. Общие технические| |

| | |условия. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 39 |ОСТ 37.001.218-79|Подогреватели жидкостные для | 43.060.30 |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Методы стендовых испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 40 |ОСТ 37.001.219-79|Арматура для | 43.060.99 |

| | |резино-металлических изделий.| |

| | |Технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 41 |ОСТ 37.001.220-80|Прицепы к легковым | 43.100 |

| | |автомобилям. параметры, | |

| | |размеры и общие технические | |

| | |требования | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 42 |ОСТ 37.001.221-80|Автомобили грузовые. | 43.080.10 |

| | |Технические требования и | |

| | |методы испытаний в части | |

| | |ударно-прочностных свойств | |

| | |при опрокидывании и | |

| | |столкновении. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 43 |ОСТ 37.001.222-80|Колеса зубчатые агрегатов | 43.040.50 |

| | |автомобильных трансмиссий. | |

| | |Модули. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 44 |ОСТ 37.001.223-80|Передачи зубчатые | 43.040.50 |

| | |цилиндрические эвольвентные | |

| | |агрегатов автомобильных | |

| | |трансмиссий. Исходный контур | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 45 |ОСТ 37.001.224-80|Передачи зубчатые конические | 43.040.50 |

| | |с прямыми зубьями агрегатов | |

| | |автомобильных трансмиссий. | |

| | |Исходный контур. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 46 |ОСТ 37.001.225-80|Передачи зубчатые конические | 43.040.50 |

| | |с круговыми зубьями агрегатов| |

| | |автомобильных трансмиссий. | |

| | |Исходный контур. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 47 |ОСТ 37.001.226-80|Фильтры тонкой очистки | 43.060.40 |

| | |топлива для бензиновых | |

| | |двигателей. Технические | |

| | |требования и методы | |

| | |испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 48 |ОСТ 37.001.228-80|Камеры тормозные | 43.040.40 |

| | |пневматических приводов к | |

| | |тормозам автотранспортных | |

| | |средств. Основные типы, | |

| | |параметры и размеры. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 49 |ОСТ 37.001.229-80|Элементы соединения | 43.040.50 |

| | |телескопических цилиндров | |

| | |одностороннего действия. | |

| | |Основные параметры и размеры.| |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 50 |ОСТ 37.001.230-80|Цилиндры тормозные | 43.040.40 |

| | |пневматических приборов к | |

| | |тормозам автотранспортных | |

| | |средств. Основные типы, | |

| | |параметры и размеры. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 51 |ОСТ 37.001.232-80|Насосы жидкостные систем | 43.060.30 |

| | |охлаждения автомобильных | |

| | |двигателей. Методы испытаний.| |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 52 |ОСТ 37.001.233-80|Пальцы шаровые для рулевого | 43.040.50 |

| | |управления. Основные размеры | |

| | |и технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 53 |ОСТ 37.001.234-81|Охрана природы. Атмосфера. | 13.040.50 |

| | |Дизели автомобильные. Выбросы| |

| | |вредных веществ с отработав- | |

| | |шими газами. Нормы и методы | |

| | |измерения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 54 |ОСТ 37.001.241-81|Краны пробковые и вентильные.| 43.060.30 |

| | |Типы, основные параметры и | |

| | |размеры. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 55 |ОСТ 37.001.242-81|Элементы сменные фильтров | 43.060.40 |

| | |тонкой очистки топлива | |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Типоразмерный ряд. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 56 |ОСТ 37.001.243-82|Гидроцилиндры телескопические| 43.040.50 |

| | |одностороннего действия. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 57 |ОСТ 37.001.245-82|Поля допусков и посадки. | 43.040 |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 58 |ОСТ 37.001.248-86|Автотранспортные средства. | 43.040.60 |

| | |Методы определения и оценки | |

| | |водопыленепроницаемости кабин| |

| | |и кузовов. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 59 |ОСТ 37.001.250-82|Насосы смазочных систем | 43.060.30 |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Общие технические требования,| |

| | |правила приемки, методы | |

| | |испытаний, маркировка, | |

| | |упаковка, транспортирование, | |

| | |хранение и гарантии | |

| | |изготовителя. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 60 |ОСТ 37.001.252-82|Автотранспортные средства. | 43.020 |

| | |Методы определения основных | |

| | |параметров, влияющих на | |

| | |плавность хода. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 61 |ОСТ 37.001.255-82|Втулки направляющие клапанов | 43.060.10 |

| | |металлокерамические | |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Технические требования, | |

| | |маркировка, упаковка, | |

| | |транспортирование, хранение и| |

| | |гарантии изготовителя. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 62 |ОСТ 37.001.257-83|Фланцы присоединительные и | 43.060.20 |

| | |посадочные места под | |

| | |воздушные фильтры | |

| | |карбюраторов автомобильных | |

| | |двигателей. Типы и размеры. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 63 |ОСТ 37.001.259-83|Домкраты винтовые. Основные | 43.060.99 |

| | |параметры и общие технические| |

| | |требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 64 |ОСТ 37.001.260-83|Ручки дверей кабин грузовых | 43.040.60 |

| | |автомобилей. Общие | |

| | |технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 65 |ОСТ 37.001.261-83|Механизмы опрокидывающие | 43.040.60 |

| | |гидравлические кабин грузовых| |

| | |автомобилей. Основные | |

| | |параметры и размеры. Общие | |

| | |технические требования. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 66 |ОСТ 37.001.262-83|Мотоциклы и двигатели. | 13.040.50 |

| | |Выбросы вредных веществ. | |

| | |Нормы и методы определения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 67 |ОСТ 37.001.263-83|Автомобили легковые. | 43.040.60 |

| | |Ударно-прочностные свойства | |

| | |кузова при фронтальном | |

| | |столкновении. Технические | |

| | |требования и методы | |

| | |испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 68 |ОСТ 37.001.264-83|Автомобили легковые. | 43.040.60 |

| | |Ударно-прочностные свойства | |

| | |кузова при ударе сзади. | |

| | |Технические требования и | |

| | |методы испытаний. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 69 |ОСТ 37.001.266-83|Шум автомобильных двигателей.| 43.060.20 |

| | |Допустимые уровни и методы | |

| | |измерения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 70 |ОСТ 37.001.267-83|Автомобили легковые. Типы | 43.040.60 |

| | |кузовов. Основные термины и | |

| | |определения. | |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

| 71 |ОСТ 37.001.273-83|Радиаторы алюминиевые паяные | 43.060.30 |

| | |систем охлаждения | |

| | |автомобильных двигателей. | |

| | |Общие технические требования.| |

|----+-----------------+-----------------------------+-----------|

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з iconНака з
...

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 n 1891

Нака з iconНака з
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<