Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»
Скачать 66.68 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»
Дата публикации16.03.2013
Размер66.68 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Спорт > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»
Знання історії і розвитку олімпійського руху, його ідеалів і цінностей, місця у системі явищ сучасного суспільства, формування в учнів навичок та культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом має велике виховне і освітнє значення. Саме тому, Національний олімпійський комітет України ініціював проведення всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва "Олімпійське лелеченя".

Дуже важливо, щоб у підготовці та проведенні заходу брав участь весь педагогічний колектив навчального закладу. Бажано залучити до його проведення(суддівства) відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, які мають спортивні досягнення. Велику користь у справі виховання школярів, встановленні добрих відносин взаєморозуміння, взаємоповаги і співробітництва сім’ї і школи відіграє участь батьків у цьому заході.

До змагань допускаються учні, віднесені за станом здоров’я до основної медичної групи. Учні, віднесені за станом здоров’я до підготовчої і спеціальної медичних груп, можуть бути помічниками, суддями тощо.Важливою умовою проведення заходу є виконання церемоній та використання олімпійської символіки.

Захід "Олімпійське лелеченя" є комплексним. Його програма складається з презентації команди, комбінованої естафети, рухливої гри «Артбол» та вікторини.

Презентація команди – представлення команди з використанням художнього слова, вокалу, виконання елементів видів спорту, танцю, що розповідає про місце олімпійського руху в діяльності навчального закладу, регіону. Презентуючи команду варто звернути увагу на виготовлення емблеми, наявність девізу, плакатів, газет та ін. Тривалість презентації – до 10 хв.

Проведенню вікторини повинні передувати заняття, на яких учні знайомляться з історією Олімпійських ігор Стародавньої Греції, відродженням сучасних Олімпійських ігор, символікою та церемоніями Ігор, розвитком олімпійського руху в світі та Україні. Запитання на районному етапі будуть у тестовій формі(з вибором однієї правильної відповіді). Учні будуть відповідати письмово, групою з 6 осіб. Час на вікторину буде повідомлений в день змагань і залежатиме від кількості запитань в розрахунку 30-45 с. на одне завдання.

^ Умови

проведення комбінованої естафети

1-етап* – обладнання: мат, посередині мата обруч, м’яч. Завдання учасника – пролізти в обруч не зачепивши його (штраф 1с.), взяти м’яч і бігти до етапу № 2.

2-етап** – шість фішок, одна від одної на відстані 2 м.; отримавши м’яч від першого учасника ногою обводить фішки (2с. за кожну збиту) в кінці ведення м’яч береться в руки.

3-етап* – стрибки з затиснутим між колін м’ячем, м’яч отримується від попереднього учасника і передається наступному

4-етап* – простий біг з м’ячем, м’яч передається п’ятому учаснику.

5-етап* – біг із скакалкою. Отримавши м’яч, ложить його, бере скакалку(лежить на лінії) і долає етап обертаючи її.

6-етап** – отримує скакалку, ложить її , бере баскетбольний м’яч, веде його вісімкою між фішками(6 фішок через 2м. кожна)

7-етап* – біг з баскетбольним м’ячем(простий), м’яч попереднього етапу.

8-етап* – отримує м’яч, ложить його, бере тенісну ракетку, долає етап з ракеткою підбираючи тенісні м’ячі(2 шт. через 5 м.)

9-етап* – отримавши ракетку і два м’ячі, долає етап одною рукою тримаючи ракетку, іншою притримуючи м’ячі на ній

10-етап* – отримавши інвентар попереднього кладе його, бере два килимки, долає етап перекладаючи килимки ступаючи на них (заступ 2с.)

11-етап* – з двома килимками(в кожній руці по килимку) виконує стрибки по купинах(штраф за заступ 0.2 с.), за 5 м. до початку 12 етапу ложить килимки і бере «лелеченя»

12-етап* - біг з «лелеченям»

* - інвентар при втраті необхідно повернути

** - фішки необхідно обводити всі, при пропуску учасник має повернутися.
Умови проведення гри «Артбол»

^ ПРАВИЛА ИГРЫ

Для игры в “снайпер” требуется волейбольный мяч, свисток и ровная площадка размером 18 × 9 метров, которая разделяется средней линией (линия атаки) на две площадки для двух команд. Основная задача игроков команды состоит в том, чтобы при каждой атаке попасть мячом в игрока противоположной команды или выполнить точную передачу (пас) мяча своим игрокам, находящимся на площадке или линии капитана. Побеждает команда, которая быстрее “выбивает” всех игроков на площадке противоположной команды. Количество сыгранных партий обговаривается заранее между командами, а на официальных соревнованиях положением. Перерывы между партиями 3-5 минут. Игра может проводиться и на время (5-15 мин.), в этом случае побеждает команда, которая в установленное время “выбьет” большее количество игроков противоположной команды.

^ НАЧАЛО ИГРЫ:

встреча начинается о построения и приветствия команд; между капитанами команд судья разыгрывает мяч и площадку; игра начинается с линии капитана перекидкой капитаном команды, владеющей мячом после свистка судьи (если команда по каким-то причинам теряет мяч после первой перекидки мяч передается этой же команде);в начале игры, а также в ходе игры разрешается производить без удара три перекидки.

^ ДЕЙСТВИЕ КАПИТАНА;

только капитан команды начинает игру; после первого выбитого игрока своей команды, капитан не имеет право продолжать игру, а обязан зайти на площадку (при нарушении мяч передается другой команде); в ходе игры, если на линии капитана не остается игроков, капитан команды снова занимает свое место, независимо от того, “выбит” он или нет (до 1-го выбитого игрока своей команды); капитан команды также имеет право “выбивать” игроков как с линии капитана, так и с площадки (кроме первой перекидки, когда команда начинает игру в партии); капитан команды обязан знать настоящие правила и руководствоваться ими в ходе игры; только капитан команды может вести разговор с судьей; капитан команды имеет отличительный знак от начала и до конца соревнований; замена капитана может быть только в случае его травмы или удаления.

^ ДЕЙСТВИЕ ИГРОКОВ:

перед началом игры игроки, количество которых должно быть одинаковым в той и другой команде – не более 10 человек, свободно располагаются на своей стороне площадки или как показано на рис.1 в три линии: 1-я – линия атаки, 2-я – линия защиты, 3-я – линия перехвата. Эти линии могут быть ломанными в ходе игры;

во время игры в пределах своей площадки игроки могут ловить мяч в полёте от игроков, от площадки, что дает право продолжать игру, а также задерживать катящийся мяч, передавать его своим игрокам для атаки (после 3-ей передачи следует атака); игрок (игроки) считается “выбитым”, если мяч, коснувшись его (их), упал на площадку или за её пределами (в этом случае, после свистка и жеста судьи, игрок со стороны боковых линий покидает площадку и продолжает игру на линии своего капитана); игрок, “выбивший” с капитанской линии игрока (игроков) проти­воположной команды, после жеста судьи сразу же возвращается на площадку со стороны боковых линий; игрок (игроки) считается не “выбитым”, если мяч коснулся площадки, а потом игрока (в этом случае игрок остается на площадке и продолжает игру); если на площадке остается один игрок, через каждые две минуты игры он имеет право на минутный перерыв для отдыха (время фиксируется судьей в каждой партии); игроки обязаны знать правила игры и выполнять их (в случае их невыполнения, мяч передается другой команде).

^ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

невыполнение первой перекидки капитаном команды в начале каждой партии; “перехват” первой перекидки игроками противоположной команды в начале каждой партии; выполнение четвертой перекидки игроками команд; если игрок (игроки) во время игры наступают (заступают) на ограничительные линии площадки; если игрок не зашел на площадку после того как выбил игрока; если во время атаки игрок выбивает соперника и по инерции пересекает линию атаки; находясь на площадке, игрок (игроки) ловит и берет мяч за пределами игровой зоны; во время игры брать мяч, который еще не пересек среднюю или капитанскую линию, тем более вырывать из рук соперника находящегося возле этих линий; игрок, находящийся на линии капитана, выполнил атаку или передачу с “угла” (положение ног находились за пределами боковых ограничительных линий); если игрок, защищаясь, поймал мяч, но заступил (наступил) линию площадки; если игрок ловит мяч, который уже коснулся игроков после атаки противоположной команды, но сам при этом заступает (наступает) линию площадки; во время игры умышленно задерживает мяч.

При всех вышеуказанных нарушениях - мяч передается на линию капитана другой команды.

^ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, ПРИ КОТОРЫХ ИГРОК ПОКИДАЕТ ПЛОЩАДКУ:

во время игры без разрешения судьи покидает площадку;

если игрок (игроки), уклоняясь от мяча, заступил (наступил) линию площадки, он (они) считается “выбитым”;

если игрок, оказавшись за пределами площадки после атаки другой команды, ловит мяч от игроков своей команды, то он и все игроки считаются “выбитыми”.
^ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ:

оспаривание решения судей;

выражение недовольства словами или жестом по отношению к игрокам другой команды или судьям;

создает затруднение своими действиями работе судей;

систематическое нарушение правил игры.

За все эти нарушения игрок получает предупреждение, при котором команда наказывается потерей мяча. Если же после предупреждения игрок будет продолжать недисциплинированно вести себя, то судья удаляет его без права замены до конца партии или встречи. При этом команда не наказывается потерей мяча.

Если на площадке остается один игрок и он удаляется судьей за грубое нарушение, то команде засчитывается поражение.

Нарушением правил также является “опасная игра” (попадание в голову с близкого расстояния), за что игрок несет наказание по усмотрению судьи.

^ МЯЧ СЧИТАЕТСЯ В ИГРЕ:

когда между игроками осуществляются любые игровые действия мячом (перекидки, броски, ловля, передача) в пределах игровой зоны;

если мяч выходит за пределы площадки (в этом случае мяч могут брать только игроки, находящиеся на линии капитана той команды, к которой ближе находится мяч по отношению к средней линии площадки).

МЯЧ ВНЕ ИГРЫ:

считается в том случае, когда остановлена игра судьей (при нарушениях правил игры, минутный перерыв, замена игроков, спорные моменты, травма игроков, технический минутный перерыв судьи);

когда попадает на площадку от посторонних предметов;

когда на площадке находятся два или несколько мячей.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconНавчально-методичний посібник містить методичні рекомендації щодо...
Б-90 Підготовка до географічних олімпіад. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. 202 с

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconАлчевского городского совета
Про погодження проведення недержавного масового заходу релігійного характеру”, „О предоставлении материальной помощи”, „Об оформлении...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Тексти завдань готуються зоіппо та будуть сформульовані для їх практичної реалізації за машинним варіантом: умова задачі, приклад...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconМетодичні рекомендації щодо проведення І етапу всеукраїнської олімпиади...
Відповідно до п. 4 Наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 03. 2010 №891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Історія І філософія науки І техніки» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconАлчевского городского совета
«Про погодження проведення недержавного масового заходу політичного характеру», «Про нагородження з нагоди Дня міста», «Про нагородження...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» iconРекомендації щодо корекції впливу несприятливих факторів при трансплантації...
Возможности и особенности современных биотехнологий воспроизводства// Аграрная наука. 2000.№6. С. 22

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<