Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачать 213.02 Kb.
НазваниеНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
страница1/3
Дата публикации16.03.2013
Размер213.02 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2010 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.9

Ф79

Форняк, Н. М. Фізіологія людини і тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


3

Л64

Литвин, І. І. Інформатика : теоретичні основи і практикум : підручник для студентів вищих навч. закладів / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський. – Львів : Новий світ, 2010. – 304 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А21

Авраменко, И. М. Основы медицинских знаний : лекции и семинары : учебно-практическое пособие для студентов вузов / И. М. Авраменко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 190 с. – (Зачет и экзамен).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

А57

Альошина, А. І. Фізичний розвиток дітей і підлітків з урахуванням стану їх здоров'я : навчальний посібник / А. І. Альошина, В. С. Добринський, Н. Б. Грейда. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 192 с. – Лист МОН України №14/18.2-2782 від 08.12.05 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Б24

Барабой, В. А. Стресс: природа, биологическая роль, механизмы, исходы / В. А. Барабой. – Киев : Фитосоциоцеитр, 2006. – 424 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

В67

Волин, С. Три самых эффективных способа оздоровления позвоночника / С. Волин, С. Дьяченко, Т. Дьяченко. – Минск : Фолио СП, 2008. – 153 с. – (Здоровье - это счастье).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Г67

Горбатюк, С. О. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату : методичні рекомендації для студентів 3-4 курсів денної форми навчання (спец. 7.010202 - "Фізична реабілітація") / С. О. Горбатюк ; Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – Рівне : Тетіс, 2006. – 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К84

Круглов, В. Болезни спины / В. Круглов. – Ростов-на-Дону; Санкт-Петербург : Феникс; Северо-Запад, 2006. – 128 с. – (Врач рекомендует).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Л53

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата / сост. С. А. Мирошниченко. – Ростов-на-Дону ; Донецк : Феникс ; Кредо, 2007. – 224 с. – (Панацея).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

О-95

Очищение организма человека : полная энциклопедия. – Санкт-Петербург : Весь, 2001. – 336 с. : ил. – (лечение без лекарств).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

П68

Право на охорону здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів 3-4 рівня акредитації / ред. В. Ф. Москаленко : НМУ ім. О. О. Богомольця. – Київ : [б. в.], 2006. – 296 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

5

Т65

Травматология и ортопедия : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 040100 "Лечебное дело", 040200 "Педиатрия", 040300 "Медико-профилактическое дело" / Г. М. Кавалерский, Л. Л. Силин, А. В. Гаркави, Х. А. Мусалатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 624 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Д79

Дубровский, В. И. Энциклопедия массажа / В. И. Дубровский. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта : Retorika - A, 2001. – 672 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

К17

Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура / И. А. Калюжнова, О. В. Перепелова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

П64

Поташнюк, Р. З. Фізична реабілітація : збірник навчальних програм спец. 7.010202 "Фізична реабілітація" : навчально-методичний посібник / Р. З. Поташнюк, Л. А. Завацька ; МОН України, Міжнародний університет "РЕГІ" ім. академіка С. Дем'янчука. – Рівне : Тетсі, 2004. – 104 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

^ Актуальные проблемы физической реабилитации и адаптивной физической культуры для разных групп населения : материалы 1 Международной научно-практической конференции (20-21апреля 2004 г.) / Харьковская ГАФК. – Харьков : ХГАФК, 2004. – 88 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Р56

Рич, П. Массаж: снимаем боль : пер. с англ. / Пенни Рич. – Москва : Ниола-Пресс, 1998. – 128 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


63.3(4Укр)

Б77

Бойко, О. Д. Історія України : навчальний посібник / О. Д. Бойко. – 3-е вид, виправл. і доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – Лист № 14/18.2-1589 від 08.07.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Фр)

Д42

Джонс, К. Париж: биография великого города / Колин Джонс ; пер. с англ. Д. Ищенко. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Мидгард, 2007. – 736 с. : ил. – (Биография великих городов).

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


66

М33

Матвеев, С. А. Политология : учебное пособие / С. А. Матвеев, Л. С. Буланенко, С. А. Михеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 336 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66

П50

Політологія : підручник / Л. М. Димитрова, С. О. Кисельов, М. Ф. Шевченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 208 с. – (Вища освіта XXI століття). – Лист МОН України №1.4/18-Г-1240 від 31.05.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

Ч-44

Чепіга, Вибрані педагогічні твори : навчальний посібник / (Зеленкевич) Я. Ф. Чепіга ; Інститут педагогіки АПН України. – Харків : ОВС, 2006. – 328 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

И91

Истратова, О. Н. Психодиагностика : коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. – 6-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 384 с. : ил. – (Психологический практикум).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

М19

Малкина-Пых, И. Г. Психосоматика / И. Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2009. – 1024 с. – (Новейший справочник психолога).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

М45

Мейжис, И. А. Социальная психология общественного развития. Ч. 2 / И. А. Мейжис, Л. Г. Почебут. – Киев : Миллениум, 2007. – 404 с. – Письмо МОН Украины №14/18-Г-1278 от 24.07.07 г.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С34

Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 352 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Т14

Тайна имени / сост. И. В. Мороз. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2006. – 320 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.00

П58

Попов, Г. И. Биомеханика : учебник для студентов вузов обучающихся по специальности 0333100 "Физическая культура" / Г. И. Попов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2007. – 256 с. – (Высшее профессиональное образование).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

П80

Прокофьева, В. Н. Практикум по физиологии физического воспитания и спорта : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050720.65(033100) - Физ. культура / В. Н. Прокофьева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 192 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

А64

Анаболические стероиды. Ч. 1. Анаболически-андрогенные стероиды / сост. Д. Любер. – [б. г.] : АТиРС, 2002. – 152 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

М15

Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов / Г. А. Макарова. – Москва : Советский спорт, 2004. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

М15

Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов / Г. А. Макарова ; 2-е изд., стереотип. – Москва : Советский спорт, 2006. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

М15

Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов / Г. А. Макарова ; 3-е изд., стереотип. – Москва : Советский спорт, 2008. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)
75.09

П27

Перхуров, А. М. Принципы построения функционально-диагностического исследования спортсменов, имеющего донозологическую направленность : методическое пособие для врачей кабинетов функциональной диагностики и врачей по спорту / А. М. Перхуров. – Москва : Медпрактика-М, 2007. – 76 c.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Х73

Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физической культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2004. – 480 с. – (Высшее профессиональное образование).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Т33

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : практическая подготовка студентов : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Дошкольная педагогика и психология", "Педагогика и методика дошкольного образования" / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова, В. В. Горелова ; ред. С. А. Козлова. – Москва : Владос, 2008. – 272 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.11

К26

Карпюк, Р. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання: теорія та методика : монографія / Роман Петрович Карпюк ; ред. Д. Головенко; Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 504 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.11

П32

Пилипей, Л. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів : монографія / Л. П. Пилипей. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 314 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С29

Селуянов, В. Н. Технология оздоровительной физической культуры / В. Н. Селуянов. – Москва : СпортАкадемПресс, 2001. – 172 с. – (Библиотека журнала "Аэробика").

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

И37

^ Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 521900- Физ. культура и спец. 022300 - Физ. культура и спорт / В. П. Губа, М. П. Шестаков, Н. Б. Бубнов, М. П. Борисенков. – Москва : СпортАкадемПресс, 2002. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Г68

Гордон, С. М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие / С. М. Гордон. – Москва : Физическая культура, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

О-54

Олимпизм и молодая спортивная наука Украины : материалы VI регио

нальной научно-практической конференции, посвященной XXIX летним Олимпийским играм / ред. Н. П. Булкина; ЛНПУ им. Т. Шевченко. – Луганск : ЛНПУ, 2008. – 290 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

Б44

Беляев, А. В. Волейбол : теория и методика тренировки / А. В. Беляев, Л. В. Булыкина. – Москва : Физкультура и спорт, 2007. – 184 с. : ил. – (Школа тренера).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

В67

Волейбол : учебник для студентов высших учебных заведений физической культуры / под ред. А. В. Беляева, М. В. Савина. – Москва : СпортАкадемПресс, 2002. – 372 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconД. О. Качуровський Здобувач кафедри менеджменту І економіки Національного...
Качуровский Д. О., Визначення поняття «спорт»: критичний аналіз існуючих підходів // Теорія І практика фізичного виховання (Донецький...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconКачуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні
Качуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні // Теорія І методика фізичного виховання І спорту (Національний...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Прокушенкова, О. И. Плавание в курсе подготовки к родительству и родам / О. И. Прокушенкова. – Москва : Физкультура и спорт, 2006. –...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Гетман, В. О. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини : навч посібник / В. О. Гетман, Ю. В. Новицький, О. П. Питомець. –...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Андреева, Ю. Оздоровительные упражнения при заболеваниях печени / Ю. Андреева. – Москва; Санкт-Петербург : аст; Сова, 2008. – 96...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Энциклопедия аномальных явлений мира: первый в мире путеводитель по всем загадочным феноменам, необъяснимым с позиций современной...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Вайнек, Ю. Спортивная анатомия : учебное пособие для студ высш учеб заведений / Ю. Вайнек; пер с нем. В. А. Куземиной. – Москва :...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
М. Остеология и артросиндесмология (учение о костях и их соединениях) : учебное наглядное пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<