Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачать 114.01 Kb.
НазваниеНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Дата публикации17.03.2013
Размер114.01 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2009 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

Г44

Гетман, В. О. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини : навч. посібник / В. О. Гетман, Ю. В. Новицький, О. П. Питомець. – К. : Основа, 2009. – 200 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.5

З-41

Збірник нормативних документів щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах : проект / ред. В. Д. Шинкарук ; МОН України. – К. : [б. в.], 2008. – 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Г34

Гендерная психология : учеб.-метод. пособие / ред. В. И. Носков ; Донецкий институт управления. – Донецк : [б. и.], 2004. – 146 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


78

Б59

Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні : зб. матеріалів наради директорів бібліотек внз III-IV рівнів акредитації (Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 р.) / уклад. А. В. Кудін [та ін.] ; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. – 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія: [зб. наук. пр.] / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ). – Х., 2009. - № 5. - 292 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту : матеріали IV Міжнар. наук. конф. (Харків, 27 листопада 2008 р.) / ред. О. М. Худолій ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ОВС, 2008. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр.: в вип. Вип. 15 / ред. В. О. Дрюков ; Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту. – К. : [б. в.], 2008. – 108 с. : іл. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.581

Ш31

Шахи : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / підг. В. Г. Березін, Л. В. Тимошенко, І. Р. Захарчук ; Республіканський науково-методичний кабінет Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. – К. : [б. в.], 2008. – 144 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.66

Б61

Білокопитова, Ж. А. Оздоровча художня гімнастика: теорія і методика : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ж. А. Білокопитова, Л. К. Кожевнікова. – К.; Миколаїв : [б. в.], 2008. – 200 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Г65

Гончарова, Н. Н. Автоматизированные системы контроля физического состояния детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02 / Наталья Николаевна Гончарова ; Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – Киев, 2008. – 228 с. – Научный руководитель - д-р наук по физ. воспитанию и спорту, проф. Кашуба Виталий Александрович.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

М77

Моногаров, В. Д. Развитие утомления при напряженной мышечной деятельности и возможности его прогнозирования и коррекции : дис. ... д-ра биол. наук: 05.13.09 / Владимир Дмитриевич Моногаров ; Киевский государственный институт физической культуры. – Киев, 1989. – 436 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Р88

Русанова, О. М. Режимы тренировочных нагрузок, направленные на развитие устойчивости реакций аэробного энергообеспечения у квалифицированных спортсменов в гребле академической : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / Ольга Михайловна Русанова ; Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – Киев, 2008. – 188 с. – Научный руководитель - д-р наук по физ. воспитанию и спорту, доц., Дьяченко Андрей Юрьевич.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А15

Абольянина, С. Г. Дифференцированная технология физического воспитания детей с различным уровнем физической подготовленности : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Светлана Геннадьевна Абольянина ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А39

Акимова, Л. А. Методика профилактики и реабилитации при генитальном пролапсе у женщин : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 14.00.51 / Любовь Анатольевна Акимова ; Российский государственный университет физической культуры и туризма. – М., 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А60

Алябьев, А. А. Оценка и развитие эмоциональной устойчивости у курсантов Военного Института Физической Культуры : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Александр Анатольевич Алябьев ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А65

Андрианова, О. А. Технико-тактическая подготовка керлингисток на этапе начальной спортивной специализации : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Александровна Андрианова ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А86

Артемова, Е. Н. Индивидуализация тренировочного процесса гимнасток 10-11 лет в упражнениях на бревне на этапе углубленной специализации : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Евгения Николаевна Артемова ; Белгородский государственный университет. – Белгород, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б44

Беляева, Н. А. Формирование устойчивого интереса сельских школьников к занятиям лыжными гонками : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталья Александровна Беляева ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б81

Бондаренко, І. Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Ірина Григорівна Бондаренко ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В19

Васильковская, Ю. А. Физическое воспитание студентов вузов с использованием терренкура и туризма : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юлия Алексеевна Васильковская ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

В58

Власова, Н. А. Дифференцированная методика разминочного массажа, направленного на совершенствование точности двигательных действий спортсменов в стрельбе из лука : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталья Анатольевна Власова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г67

Горбачев, С. С. Психическая регуляция состояния готовности боксера к экстремальной спортивной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 19.00.01 / Станислав Сергеевич Горбачев ; Российский государственный университет физической культуры и туризма. – М., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г93

Губарева, Н. В. Дифференцированный подход в процессе коррекции и развития координационных способностей у школьников с различной степенью нарушения слуха : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталья Владимировна Губарева ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д19

Данько, Т. Г. Формування оптимальної структури функціональної підготовленості борців високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Тарас Григорович Данько ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – К., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Е60

Емельянова, М. А. Физическая реабилитация при переломах костей в области голеностопного сустава на стационарном этапе : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Александровна Емельянова ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

І-18

Іваночко, О. Ю. Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Оксана Юріївна Іваночко ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М21

Мальона, С. Б. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Світлана Богданівна Мальона ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М80

Морозова, Н. С. Повышение точности баскетбольных бросков с отражением мяча от щита : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталья Сергеевна Морозова ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-39

Огурцова, М. Б. Формування адаптивних типологічних змін серцево-судинної системи плавців високої кваліфікації в тренувальному процесі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Марія Борисівна Огурцова ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р69

Романова, О. В. Роль акцентуаций характера личности в спортивной деятельности : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 13.00.04 / Ольга Валентиновна Романова ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р83

Руденко, Л. К. Начальная подготовка детей 6-9 лет в спортивной аэробике : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лариса Кондратьевна Руденко ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С32

Серкульская, Е. И. Физическая и техническая подготовка спортсменов-инвалидов в танцах на колясках на этапе начальной специализации : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Елена Игоревна Серкульская ; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2009. – 22 с. Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

С34

Сидорченко, К. М. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Катерина Миколаївна Сидорченко ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С36

Силаева, Н. А. Формирование рационального двигательного режима учащихся 10-12 летнего возраста в процессе школьного воспитания : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Надежда Александровна Силаева ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С41

Сітнікова, Н. С. Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів 10-16 років у підготовчому періоді на основі комплексної програми відновлювальних заходів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Наталія Сергіївна Сітнікова ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С49

Слуцкий, Л. В. Управление физической подготовкой футболистов на основе контроля соревновательной двигательной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Леонид Викторович Слуцкий ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С60

Солодянников, О. В. Методика оздоровительных занятий степ-аэробикой на основе биомеханических исследований базовых шагов : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олег Владимирович Солодянников ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С88

Стукалин, А. В. Технико-тактическая подготовка рапиристов в связи с изменением правил судейства : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Александр Валерьевич Стукалин ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф57

Фильгина, Е. В. Система силовой подготовки женщин в атлетизме и тяжелой атлетике : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Елена Васильевна Фильгина ; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2009. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Х-76

Хомич, В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Віктор Михайлович Хомич ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-50

Чаруйская, М. С. Профилактика обострений пояснично-крестцового остеохондроза у женщин зрелого возраста на основе гидрореабилитирующих упражнений : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Мария Сергеевна Чаруйская ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-37

Чекмарьова, Н. Г. Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку психомоторних здібностей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Наталя Григорівна Чекмарьова ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-96

Чухланцева, Е. В. Адаптивное физическое воспитание гиперактивных детей с использованием физических упражнений высокой интенсивности : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Елена Викторовна Чухланцева ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш19

Шамардин, А. А. Целевая функциональная подготовка юных футболистов : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Александр Александрович Шамардин ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2009. – 50 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш37

Шевців, У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Уляна Станіславівна Шевців ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш37

Шевченко, Д. Ю. Совершенствование психомоторных способностей старших школьников : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Денис Юрьевич Шевченко ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш91

Штих, Е. А. Содержание физического воспитания студенток вузов с преимущественным использованием средств степ-аэробики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Елена Антоновна Штих ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconД. О. Качуровський Здобувач кафедри менеджменту І економіки Національного...
Качуровский Д. О., Визначення поняття «спорт»: критичний аналіз існуючих підходів // Теорія І практика фізичного виховання (Донецький...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconКачуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні
Качуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні // Теорія І методика фізичного виховання І спорту (Національний...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Прокушенкова, О. И. Плавание в курсе подготовки к родительству и родам / О. И. Прокушенкова. – Москва : Физкультура и спорт, 2006. –...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Андреева, Ю. Оздоровительные упражнения при заболеваниях печени / Ю. Андреева. – Москва; Санкт-Петербург : аст; Сова, 2008. – 96...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Энциклопедия аномальных явлений мира: первый в мире путеводитель по всем загадочным феноменам, необъяснимым с позиций современной...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Вайнек, Ю. Спортивная анатомия : учебное пособие для студ высш учеб заведений / Ю. Вайнек; пер с нем. В. А. Куземиной. – Москва :...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
М. Остеология и артросиндесмология (учение о костях и их соединениях) : учебное наглядное пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<