Олена Полякова, викладач кафедри
Скачать 74.71 Kb.
НазваниеОлена Полякова, викладач кафедри
Дата публикации10.04.2014
Размер74.71 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы


Підготувала:

Олена Полякова,

викладач кафедри

методики та психології

дошкільної і початкової освіти

ІППО КУ імені Бориса Грінченка


Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2012-2013 н.р.)


З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

У 2012/2013 навчальному році робочі навчальні плани для 1-х класів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572.

 • для початкових шкіл з українською мовою навчання за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 1,2 );

 • для початкових шкіл з навчанням російською, іншою мовою національної меншини за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 3 );

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1 клас за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 4, 5 );

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1 клас за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 6, 7 ); 

 • для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1—4 класи) за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852);

Базовим навчальним планом передбачено з першого класу впровадження нових предметів: природознавства та іноземної мови.

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти розроблено навчальні програми інваріантної складової (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на сайті МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

Відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти та базових навчальних програм створено нові підручники для 1-го класу, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі» (www.mon.gov.ua)

У перших класах 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань і закінчується 30 травня. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/1_9-426.doc

тема першого уроку обирається загальноосвітнім навчальним закладом або методичним об’єднанням на власний розсуд, з урахуванням можливостей навчального закладу, вікових та індивідуальних особливостей учнів кожного класу.

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/pochat_shkola9.doc

Теми першого уроку для першокласників можуть бути такі: «Моя рідна школа», «Україна – наш спільний дім», «Я – першокласник», «Ми – діти України» та ін.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр — з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр — з 14 січня по 24 травня. Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1—4 класах (27—30 травня). Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня  по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня (лист від 23.05.12 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік») ( http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29698/).

Оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1—12). У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів (http://document.ua/pro-zatverdzhennja-kriteriyiv-ocinyuvannja-navchalnih-dosjag-doc55850.html).

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/pochat_shkola9.doc

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу вчителю варто пам'ятати, що чим більше розгорнутим та аргументованим буде коментар учителя, тим більше він спонукатиме навчальну мотивацію дитини, активізуватиме її ресурси. Необхідно створювати на уроках такі умови, коли невдоволеність від невдачі спонукала б дитину шукати кращі способи навчальної діяльності. Педагогічна оцінка має бути тактовною; не акцентованою на невдачах дитини, а здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів. Під час словесного оцінювання вчителю необхідно дбати про домінування позитивних переживань. Крім того, слід намагатися створювати ситуацію успіху, коли дитина відчуває себе особистістю, яку шанують, розуміють, до думки якої прислухаються.

Учням першого класу домашні завдання не задаються. (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Для успішної адаптації першокласників до шкільного навчання особливу увагу слід приділити створенню сприятливого середовища, у якому перебуває дитина. Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) (http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=1&ishideform=1&type_doc=26.).

У перших класах загальноосвітніх навчальних закладів тривалість уроків становить 35 хвилин. Розклад уроків повинен ураховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Протягом навчального року робочий тиждень передбачає для учнів першого класу додатковий розвантажувальний день четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови).

Оскільки основним методом і формою навчання першокласників є гра, слід активно включати її в навчально-виховний процес. Гра має особливе значення для формування вміння вчитися та служить природним і незамінним засобом самовиховання, самонавчання, самопізнання, самореалізації дитячої особистості.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно на п'ятнадцятій хвилині кожного уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Особливу увагу вчителю має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню.  У зв’язку з цим має бути організована активна співпраця вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками, шкільним психологом, з учителями - предметниками, вихователем групи продовженого дня. Результатами такої співпраці є:

 • вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;

 • здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання;

 •  упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес;

 • спільна підготовка і проведення батьківських зборів;

 • психолого-педагогічна просвіта батьків (бесіди, лекторій для батьків).

Найкращим профілактичним засобом збереження психічного здоров'я в період адаптації першокласника до школи є уважне й лагідне ставлення батьків до дитини, розуміння ними її внутрішнього світу, проблем, переживань.

Рекомендації щодо особливостей вивчення навчальних предметів у 1-му класі вміщено в інструктивно-методичному листі від 01.06.2012 р. № 1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/pochat_shkola9.doc

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1121-2009-%EF).

та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5—годинний денний відпочинок (сон), не менше, ніж 1,5—годинну прогулянку на свіжому повітрі, а також спортивно-оздоровчі заняття для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин щоденно.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України запропонувало продовжити з 15 лютого 2012 року проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», мета якої - створення сприятливих умов для навчання першокласників під час адаптаційного періоду (лист МОНмолодьспорту №1/9-66 від 30.01.12 року)

(http://www.docme.ru/doc/55168/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1...).
Використані інтернет-ресурси

www.mon.gov.ua

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29698/)

(http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=1&ishideform=1&type_doc=26.)

http://document.ua/pro-zatverdzhennja-kriteriyiv-ocinyuvannja-navchalnih-dosjag-doc55850.html

(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1121-2009-%EF)

Методичні веб-сайти для вчителів початкової школи


 • Презентації для учнів початкових класів http://educat.at.ua/

 • ВЕБ-сторінка журналу "Початкова школа" http://www.pochatkova-shkola.net/

 • Центр навчально-методичної літератури http://cnml.com.ua/index.php?cat=38

 • Початкова школа. Вчитель -вчителю.Вчитель - учню. Вчитель -батькам. Поради шкільного психолога http://teacher.at.ua/

 • Газета "Начальная школа" http://nsc.1september.ru/

 • Архив журнала "Начальная школа плюс до и после" http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/

 • Журнал "Начальная школа" http://www.n-shkola.ru/

 • Освітній сайт для сучасних педагогів http://konserg.ucoz.ua/

 • Розробки уроків – http://lib.sowa.com.ua

 • Розвиваючі творчі ігри для молодших школярів -http://www.cl.ru/education/lib/data/r00122.htm

 • сценарії свят -http://www.library.kherson.ua/activities/lib_net_activities.htm

 • методична скарбничка початкової школи (розробки свят, уроків та ін.) - http://brozer.narod.ru
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Олена Полякова, викладач кафедри iconКондитерські вироби функціонального І лікувально-профілактичного...
Кисельова О. О. – ст викладач кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв Інституту післядипломної освіти нухт

Олена Полякова, викладач кафедри iconКафедра економіки підприємства
Укладачі: О. Ю. Шумейко – старший викладач кафедри економіки підприємства; Н.І. Щур – асистент кафедри економіки підприємства

Олена Полякова, викладач кафедри iconОсобливості українського етногенезу
Мосюкова Н. Г. – к.І. н., викладач кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ

Олена Полякова, викладач кафедри iconПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами
Дворцева Ганна Володимирівна– викладач кафедри англійської мови Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля...

Олена Полякова, викладач кафедри iconТеоретические основы формирования картины мира вторичной языковой личности
Родіонова Н. М. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інженерно-педагогічних дисциплін Луганського національного...

Олена Полякова, викладач кафедри iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
Методичний посібник з філософської антропології для студентів денної та заочної форми навчання. Укладач О. М.Іщенко, ст викладач...

Олена Полякова, викладач кафедри iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт
Укладачі: д е н., доцент, завідувач кафедри фінансів Сіренко Н. М., асистент кафедри фінансів Чайка Т. О

Олена Полякова, викладач кафедри iconПрограма учбо во го курсу нер
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна підготовлена старшим викладачем кафедри соціології Бабенко Світланою...

Олена Полякова, викладач кафедри iconКоротка характеристика науково-дослідної роботи університету за 2010 рік
У межах загальної теми кафедри кримінального права «Тенденції та перспективи розвитку кримінального права України», професорсько-викладацький...

Олена Полякова, викладач кафедри iconВчитель Соловій Олена Валеріївна 2010/2011н р. Тема
Для роботи на уроці я пропоную поділити клас на дві телестудії І позмагатися, І

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<