Нака з
НазваниеНака з
страница1/8
Дата публикации27.03.2013
Размер1.08 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Державний департамент автомобільного транспорту України

Н А К А З

N 43 від 10.02.98 м.Київ

  Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту N 893 від 17.12.2002 N 99 від 16.02.2004 Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 973 від 05.08.2008 )
Відповідно до положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186/95 "Питання Міністерства транспорту України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (додаються).

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л.П.) довести затверджені Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті до зацікавлених міністерств і відомств та забезпечити їх публікацію.

3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. N 179 вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Л.М.Костюченка.Міністр

В.І.Череп


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

N 43 10.02.98

  Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
^ Загальні положення
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі - підприємств) у паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива - це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно із встановленими нормативами.

1. Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1. Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

- базова лінійна норма на пробіг автомобіля - на 100 км;

- норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - на 100 тонно-кілометрів (т-км);

- норма на одну тонну спорядженої маси Hs (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

- норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) - на одну їздку;

- норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи - на 100 км;

- норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, - на годину або на виконану операцію;

- норма на роботу незалежного обігрівача - на одну годину роботи незалежного обігрівача.

1.2. Базова лінійна норма Hs встановлюється:

- для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) - у спорядженому стані;

- для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів - з половиною навантаження;

- для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) - з повним навантаженням (повною масою);

- для вантажопасажирських автомобілів - у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми по типах автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв'язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі тощо), новорозроблені та переглянуті у 1997 році базові лінійні норми наведені в окремих таблицях із зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів із зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

- для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, - у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

- для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, - у нормальних кубічних метрах на 100 км (м куб./100 км);

- для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м куб./100 км, а дизельного палива - поруч в л/100 км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом "д", поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу - індексом "знг", стисненого природного газу - "спг". Для газобалонних автомобілів (ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (ГДА) - на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів виключені ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. При необхідності розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з цим нормативним документом, а базові лінійні норми згідно з "Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затвердженими наказом Мінтрансу України N 179 від 03.05.95 р.

1.3. Норма на виконання транспортної роботи Hw застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Гранично допустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи Hw в залежності від виду палива становлять:

- бензин - 2,0 л/100 т-км;

- дизельне паливо - 1,3 л/100 т-км;

- зріджений нафтовий газ - 2,5 л/100 т-км;

- стиснений природний газ - 2,0 м куб./100т-км;

- при газодизельному живленні двигуна - природного газу 1,2 м.куб./100 т-км і дизельного палива 0,25 л/100 т-км.

Примітка.

Для автопоїздів, повна маса та максимальна швидкість яких дорівнює або перевищує відповідно 40 тонн і 100 км/год (за даними заводу-виробника), гранично допустима норма на транспорту роботу становить 1,0 л. дизельного палива на 100 т*км.

Рекомендовано при магістральних перевезеннях сучасними вантажними автомобілями застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,6...0,8 л. дизельного палива на 100 т*км.

Фактична витрата палива на виконання транспортної роботи залежить від кількості зупинок, фаз розгону-вибігу на одиницю шляху та від рельєфу місцевості.

Право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах надається керівникам підприємств та затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 99 від 16.02.2004 )

1.4. Норма на одну тонну спорядженої маси Hg (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа) застосовується при розрахунках лінійної норми витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля відносно спорядженої маси базового автомобіля, при розрахунках лінійної норми автопоїздів тощо. Норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т-км) в залежності від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з п.1.3.

1.5. Норма на їздку з вантажем Hz застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів зі самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження на кожну їздку з вантажем. Hz установлено у такому розмірі:

- 0,25 л рідкого палива (0,25 м куб. природного газу) на кожну одиницю самоскидного рухомого складу;

- 0,2 м куб. природного газу і 0,1 л дизельного палива при газодизельному живленні двигуна.

Для великовантажних автомобілів-самоскидів БелАЗ установлено Hz = 1,0 л на їздку.

1.6. Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях Ноб, застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені таблиці Б.1 додатка Б.

1.7. Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи Hsc застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи по моделях спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 додатка Б.

1.8. Норма на роботу незалежного обігрівача Нон застосовується для автомобілів, обладнаних незалежними обігрівачами. У додатку Г наведені норми витрат палива незалежними обігрівачами автомобілів на одну годину роботи обігрівача.

Користування обігрівачами допускається при температурі навколишнього середовища від 0 до +10 град.C - до 50% тривалості роботи автомобіля на лінії, при температурі нижче 0 град.C - від 50 до 100% тривалості роботи автомобіля. Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з п.4.2.

За умови відсутності у додатку Г норми на роботу незалежного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт 3.1.13.

1.9. Нормативна витрата палива Qн - це обсяг палива, виражений у одиницях обсягу (л, м куб.), який має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної транспортної або спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації. Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля розраховуються за наведеними в розділі 3 формулами в залежності від типу автомобіля (легковий, автобус, вантажний бортовий, спеціальний тощо) із застосуванням зазначених вище норм витрат палива і коефіцієнтів їх коригування, наведених в розділі 2.

1.10. Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені в додатку В, установлені на 100 літрів (100 м куб. СПГ) нормативних витрат палива Qн, розрахованих для даного автомобіля:

- нормативи витрат олив - в л/100 л (л/100 м куб. СПГ) Qн;

- нормативи витрат мастил - в кг/100 літрів (кг/100 м куб. СПГ) Qн.

Нормативи витрат олив і мастил зменшуються на 50% для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у додатку В знаком (*)).

Нормативи збільшуються до 20% для автомобілів, які знаходяться в експлуатації більше восьми років.

Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, рівній одній заправочній місткості системи змащування даного агрегату.

2. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1. Тимчасові лінійні норми витрат палива

2.1.1. Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2. Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей, але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива визначається за формулою:

H's = Hs + dGсп х Hg (1)

де: d - дельта.

H's - тимчасова лінійна норма, л/100 км (м куб./100 км),

Hs - лінійна норма для базового автомобіля, л/100 км

(м куб./100 км),

dGсп - різниця споряджених мас, т,

Hg - норма на одну тонну спорядженої маси (згідно з

п.1.4), л/100 т-км (м куб./100 т-км).

2.1.3. Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання, лінійні норми витрат палива на пробіг (без виконання спеціальної роботи) установлюються виходячи з лінійних норм витрат палива, розроблених для базових моделей автомобілів з врахуванням зміни спорядженої маси спецавтомобіля за формулою (1).

2.1.4. Тимчасові лінійні норми витрат палива для газобалонних (газодизельних) модифікацій автомобілів, які не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються таким чином:

- лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується за формулою (1) з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля і застосовується у разі роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

- лінійна норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива із застосуванням переводних коефіцієнтів:

бензин - стиснений природний газ - 1 : 1;

бензин - зріджений нафтовий газ - 1 : 1,25;

дизпаливо (дизель) - спг + дизпаливо (газодизель) - 1: (0,92 + 0,19).

2.1.5. Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, встановлюються тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива, які розробляються головним інститутом Міністерства транспорту України - ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств-власників автомобілів на договірних засадах.

2.2. Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи

2.2.1. Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до цього нормативного документа, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу-виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється із не менш як трьох спеціалістів підприємства і представника вищестоячої організації, який є куратором з питань енергоспоживання. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з додатком Ж).

2.2.2. Якщо в технічній документації заводу-виробника обладнання відсутні норми або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Для випробувань відбираються три технічно справних автомобілі (якщо підприємство має таку кількість автомобілів однієї моделі, у протилежному випадку допускається проводити випробування на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводяться при температурі навколишнього середовища не нижче 10 град.C (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих операцій лише в зимовий час - снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники тощо). Кількість замірів витрати палива на одну технологічну операцію (л), на годину роботи обладнання (л/год) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км) повинна бути не менше трьох. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з додатком И), усереднюються і пропонуються для застосування як тимчасова норма витрати палива.

2.2.3. Один завірений примірник акта (за формами, наведеними у додатках Ж або И) надсилається на розгляд у ДержавтотрансНДІпроект, реєструється та повертається на підприємство. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та затвердження наказом керівника підприємства.

2.3. Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

- для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів автобусів з повною масою понад 3,5 т:

моторна олива - до 2,8 л/100 л (д/100 м куб. СПГ) Qн;

трансмісійна олива - до 0,4 л/100 л (л/100 м куб. СПГ) Qн;

спеціальні оливи - до 0,1 л/100 л (л/100 м куб. СПГ) Qн;

пластичні (консистентні) мастила - до 0,3 кг/100 л (кг/100 м.куб. СПГ) Qн;

- для решти автомобілів і автобусів:

моторна олива - до 1,8 л/100 л (л/100 м куб. СПГ) Qн;

трансмісійна олива - до 0,15 л/100 л (л/100 м куб. СПГ) Qн;

спеціальні оливи - до 0,05 л/100 л (л/100 м куб. СПГ) Qн;

пластичні (консистентні) мастила - до 0,1 кг/100 л (кг/100 м куб. СПГ) Qн.

Примітка. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з пп.2.1-2.3, вводяться в дію наказом керівника підприємства, є чинними тільки для автомобілів цього підприємства та втрачають чинність при введенні в дію в Україні постійних норм витрат палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів або спеціального обладнання.

3. Коефіцієнти коригування норм витрат палива

Урахування дорожніх, кліматичних і інших експлуатаційних факторів проводиться за допомогою ряду поправочних коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватись всі наведені у цьому розділі коригуючі коефіцієнти.

Для коригування норм на транспорту роботу можуть застосовуватись наведені коригуючі коефіцієнти, за винятком 3.1.11 і 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватись тільки коригуючі коефіцієнти 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
...

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Нака з iconНака з
З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 n 1891

Нака з iconНака з
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<