Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
НазваниеНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
страница1/13
Дата публикации23.02.2013
Размер2.11 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchebilka.ru > Спорт > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин

Репетитор

з російської мови та літератури

Навчально-методичний посібник

для підготовки до олімпіади

з російської мови та літератури
м. Вінниця

2012 р.

Коваленко Л.В., Андронік Л.Й., Третьякова Л.Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади з російської мови та літератури – ВОІПОПП, - Вінниця, 2012. - 107 с.

Важливою передумовою ефективної підготовки вчителя до Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури (інтегрованого курсу) є наявність матеріалів, які містять методичні рекомендації щодо підготовки учителів та учнів до олімпіади та зразки завдань олімпіад різних рівнів.

В методичних рекомендаціях вказано на особливості організації та послідовність проведення всіх етапів олімпіади з російскої мови та літератури (інтегрованого курсу). Підібраний матеріал систематизований і містить критерії оцінювання всіх типів олімпіадних завдань. Це допоможе учителям і учням швидко підготуватися до всіх етапів олімпіади, спланувати й проконтролювати результати, передбачити, що необхідно вивчити чи повторити під час виконання різних видів робіт.

Даний навчально-методичний посібник створено з метою надання методичної допомоги районним (міським) методичним підрозділам, учителям російської мови та світової літератури, учням загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російською мовами навчання.

Автори-укладачі:

Коваленко Л.В., завідувач кабінету методики викладання світової літератури та мов національних меншин ВОІПОПП.

Андронік Л.Й., Третьякова Л.Ю., учителі російської мови та світової літератури Крижопільської СЗШ І-ІІІ ст.№1
Рецензенти:

Бєлінська О.О. , кандидат філологічних наук, завідувач кафедри російської мови та літератури ВДПУ ім. М.Коцюбинского

^ Зорька Н.М., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри російської мови та літератури ВДПУ ім. М.Коцюбинского


Посібник рекомендовано до використання рішенням науково-методичної ради кабінету методики викладання світової літератури та мов національних меншин Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

(Протокол № 1 від 27 січня 2012 р.)


© Вінницький інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012


© Коваленко Л.В. Андронік Л.Й. (упорядкування), 2012

Зміст

І. Передмова.

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012 році»……………………………………………………………………………………………
Методичні рекомендації до проведення олімпіади з російської мови та літератури в школах з українською мовою навчання........................................................................ ……c. 4

с. 6


ІІ. Основна частина.
Зразки олімпіадних завдань 2009–2011 р. р............................................................... .……..


с. 10

Районні олімпіади (І етап)................................. ……………………………………. ………


с. 10

Обласні олімпіади (ІІ етап).......................................................................................................


с. 25

Міжрегіональні олімпіади (ІІІ етап)........................................................................................

Всеукраїнські олімпіади (ІV етап)…………………………………………………. ……….

ІІІ. Заключна частина.

Аналіз проведення олімпіад з російської мови та літератури в області ……….........................................................................................................................................
Додатки ………………………………………………………………………………………

с. 80

с. 90

с. 99
с. 101


Література.................................................................................................................................


с. 105


І. Передмова
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році» від 15.08.2011 № 976, з метою підвищення ефективності підготовки та проведення Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури організаційному комітету обласного етапу олімпіади надіслано лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012 році» від 19.12.2011 р. №1/4/18-4057, на основі якого розроблено методичні рекомендації щодо підготовки учителів та учнів до олімпіади з російської мови та літератури.

^ Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012 році»

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36

Від 19.12.2011 1/4/18-4057

На №________від___________

Ректорам (директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти

Про проведення ІІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з російської мови та літератури

Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році» від 15.08.2011 № 976 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури відбудеться у січні – лютому 2012 року.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури проводитиметься в один тур за завданнями, підготовленими відповідними комісіями, персональний склад яких затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, та за їхніми графіками.

Завдання ІІІ етапу олімпіадних змагань з російської мови та літератури для учнів 8-11 класів потрібно готувати для кожного класу окремо. Враховуючи те, що рівень вивчення російської мови в школах України різний, олімпіадні завдання радимо диференціювати відповідно до змісту і вимог навчальних програм.

Зважаючи на те, що олімпіада проводитиметься з двох навчальних предметів, завдання можна розподілити за блоками: І - російська мова, ІІ – література. Співвідношення кількості завдань у блоках, їхні структура, зміст, обсяг і рівень складності для кожної вікової групи школярів та критерії оцінювання робіт визначаються комісією з підготовки олімпіадних завдань ІІІ етапу.

У блоці завдань з російської мови можна передбачити виконання завдань, пов’язаних із конкретними фактами мови, умінням пояснити їх походження, використання у пам’ятках писемності, а також аналізувати особливості використання їх у текстах різних стилів і жанрів, узагальнювати власні знання з того чи іншого питання. У цей блок завдань можна включити, наприклад, редагування тексту (художнього, публіцистичного, наукового стилів), лінгвістичні тести й задачі, різноманітні творчі завдання.

Лінгвістичні тести – завдання, що передбачають відтворення знань певного розділу й демонстрацію навичок мовного розбору в рамках шкільного курсу російської мови. Завдання тестового характеру спрямовані на перевірку знань складних випадків орфографії, оволодіння орфоепічними й граматичними нормами, навички морфемного й синтаксичного розбору тощо. До завдань такого типу можна віднести й такі, що потребують чіткої й лаконічної відповіді.

^ Лінгвістичні задачі – завдання евристичного характеру, що вимагають знань у різних сферах російської мови, навичок морфемного, словотворчого, етимологічного, морфологічного та синтакичного аналізу, мовного чуття, використання загальних дослідницьких прийомів (спостереження, опис, зіставлення, систематизація, узагальнення). Типологія лінгвістичних задач враховує різні види діяльності, потрібні для їхнього успішного виконання. Вони визначаються відповідно до форм мовленнєвої діяльності та загальних напрямків аналізу мовного матеріалу й одиниць мови.

Залежно від рівня складності, обсягу виконання до блоку завдань із літератури можуть увійти, наприклад, письмова творча робота (есе, міні-твір, розгорнута відповідь на проблемне питання, аналіз епізоду художнього твору тощо) та завдання на знання історії й теорії літератури. Учні зможуть продемонструвати не тільки вміння аналізувати запропоновані художні тексти (або уривки), а й чуття слова, лінгвістичну ерудицію, мовну інтуїцію, аналітичні навички, вміння розмірковувати логічно та створювати невеликі за обсягом власні твори.

З урахуванням того, що у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс “Література (російська і світова)”, а у школах із навчанням українською мовою викладається “Світова література”, теми (питання) для письмових творчих робіт можна розробляти за спільними у чинних програмах розділами (темами).

Так у курсі “Світова література” у 8 класі творчість російських письменників не вивчається, а в 9 класі вивчається наприкінці навчального року, тому при підготовці завдань з літератури можна використати матеріал, засвоєний учнями у попередні роки (наприклад, російські прислів’я, приказки, билини, байки І.Крилова, лірику О.Пушкіна, М.Лермонтова, повість “Тарас Бульба” М.Гоголя, оповідання А.Чехова, оповідання “Доля людини” М.Шолохова тощо). Під час вибору тем творчих робіт для учнів 10 класу можна зосередитися на творчості О.Пушкіна (лірика, роман у віршах “Євгеній Онєгін”), М.Лермонтова (лірика, поема “Мцирі”, роман “Герой нашого часу”), М.Гоголя (поема “Мертві душі”), Л. Н. Толстого (роман-епопея “Війна і мир“), Ф.Достоєвського (роман “Злочин і кара”). Спільною темою у чинних програмах із літератури для 11 класу є ”Срібна доба” російської поезії (зокрема, творчість А.Блока, А.Ахматової, Б.Пастернака), а також вивчення роману “Майстер і Маргарита” М.Булгакова.

Наголошуємо, що обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття здібностей учнів.

Для перевірки олімпіадних робіт потрібно передбачити відповідні критерії їх оцінювання.

Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу частину запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіаді є виконання роботи краще за інших/

При визначенні переможців змагань слід дотримуватись пункту 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що “переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів”.

Звіти про проведення ІІІ етапу змагань разом із текстами завдань ІІІ етапу та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських олімпіад слід подати до 5 березня 2012 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти на адресу: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, кім. 214.Заступник директора
Ю. І. Завалевський

^ Методичні рекомендації щодо підготовки учителів та учнів до Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури
Особливості організації та умови проведення олімпіади з російської мови та літератури (інтегрованого курсу) в школах

з українською мовою навчання

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році» від 15.08.2011 № 976 проводиться Всеукраїнська олімпіада з російської мови та літератури.

Олімпіада з російської мови та літератури – це науково-педагогічний захід.

^ Метою олімпіади з російської мови та літератури (інтегрованого курсу) є підвищення рівня знань та умінь учнів, розвиток їх творчих здібностей, поглиблення лінгвістичного мислення, формування навиків самостійної роботи.

^ Основними завданнями олімпіади є формування інтересу учнів до вивчення предметів та розширення їх словникового, синтаксичного та стилістичного запасу як основи мовної та мовленнєвої грамотності, зацікавлення досягненнями російської класичної і сучасної літератури, та, як результат, підвищення ефективності викладання російської мови та літератури.

Оскільки предмет «Російська мова» як компонент загальногуманітарної освіти в українській школі розв’язує загальні завдання мовної освіти: формування мовленнєвої культури особистості, виховання свідомого ставлення до мови як явища культури, основного засобу спілкування та отримання знань в різних сферах людської діяльності, формування та розвиток комунікативної компетенції учнів, то важливим завданням олімпіади є перевірка теоретичної та практичної підготовки учнів із мовознавства.

Всеукраїнська олімпіада з російської мови та літератури проводиться у відповідності з чинним «Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 305 від 18.08.1998 р.

Всеукраїнська олімпіада проводиться щорічно в чотири етапи: шкільний, районний (міський), обласний, всеукраїнський.

Шкільний етап олімпіади проводиться за участі всіх бажаючих (рекомендовано з 7 класу, або за вибором учителя і учнів). В районному, обласному і всеукраїнському етапах беруть участь учні 9-11 класів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний посібник «історія вітчизняної та зарубіжної...
Загальна теорія систем (Людвіг Берталанфі): Навчально-методичний посібник / Укладачі А. М. Воробйов, В. Л. Романюк, В. Р. Павелків....

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005 ббк 68. 4(4Укр)1 Л17...
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку: Навчально-методичний посібник, за заг ред. Сушко В.І. – Дніпропетровськ: Наука І...

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний посібник «зигмунд фрейд та теорія І практика...
Зигмунд Фрейд та теорія І практика психоаналізу: вибрані друковані праці (до 150-річчя з дня народження): Навчально-методичний посібник...

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Вступ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<