Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачать 226.85 Kb.
НазваниеНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
страница1/2
Дата публикации15.08.2013
Размер226.85 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА червень 2011 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.8

В14

Вайнек, Ю. Спортивная анатомия : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Вайнек ; пер. с нем. В. А. Куземиной. – Москва : Академия, 2008. – 304 с. : ил. Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Ж86

Жуков, С. В. Реабилитационный комплекс упражнений по системе естественного движения "Белояр" : учебное пособие / С. В. Жуков. – Днепропетровск : ООО "ЭНЭМ", 2010. – 68 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

І-90

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін [та ін.] ; Головне управління державної служби України, Інститут історії України Національної академії наук України. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – Т. 1. – 544 с.; Т. 2. – 512 с.; Т. 3. Документи і матеріали V ст. до н. е. 1774 р. – 656 с.; Т. 4. Документи і матеріали. 1775-1913. – 872 с.; Т. 5. Документи і матеріали. Кн. 1. 1914-1991. – 824 с.; Кн. 2. 1991-2009. – 636 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.5

В95

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск : теоретичний та науково-методичний часопис : додаток 4. Т. 1 (13). Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі / ред. І. П. Маноха ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – 568 с. – (Вища освіта України).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

В95

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск : теоретичний та науково-методичний часопис : додаток 4. Т. 2 (14). Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні / ред. І. П. Маноха ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – 556 с. – (Вища освіта України).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

В95

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск : теоретичний та науково-методичний часопис : додаток 4. Т. 3 (15). Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні / ред. І. П. Маноха ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – 826 с. – (Вища освіта України).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С81

Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. Д. Столяренко. – 21-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 672 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

К82

Кришталь, М. А. Психологія спорту : навчально-методичний посібник / М. А. Кришталь, Т. В. Пархоменко, О. О. Свириденко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

П86

Психологічні аспекти підготовки спортсменів високого класу : навчально-методичний посібник / уклад. Н. М. Єгорова ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;– Чернівці : ЧНУ, 2010. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

В53

Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. № 1(3). Фізичне виховання та спорт / ред. М. В. Маліков ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький НУ, 2010. – 260 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75

Н34

Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : сборник научных трудов. Вып. 9 /  гл. ред. Н. Г. Кручинский ; М-во спорта и туризма Республики Беларусь, НИИФКС Республики Беларусь. – Минск, 2010. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

Г47

Гилев, Г. А. Фармакологическая поддержка тренировочного процесса спортсменов : учебное пособие / Г. А. Гилев, О. С. Кулиненков, М. В. Савостьянов ; Московский государственный индустриальный университет. – Москва : МГИУ, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

Л38

Левченко, К. П. Восстановительная медицина. Фитнес и лечебная физкультура : [построение реабилитационных программ Anti Age – против старения] / К. П. Левченко. – Москва : РМАПО, 2009. – 272 с. : ил. – (Актуальные вопросы спортивной медицины).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.07

П12

Павлова, Ю. Відновлення у спорті : монографія / Ю. Павлова, Б. Виноградський. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 204 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

Я51

Яловик, В. Т. Медико-біологічні й педагогічні засоби відновлення та підвищення працездатності спортсменів : методична розробка / В. Т. Яловик ; Волинський НУ ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров'я. – Луцьк : Волинський НУ ім. Лесі Українки, 2010. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.08

О-64

Организация питания спортсменов национальных команд Республики Беларусь в циклических видах спорта : методические рекомендации / сост. А. Н. Еншина, Г. П. Новосад ; Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь. – 2-е изд., стер. – Минск : [б. и.], 2009. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Д62

Дозвіл на терапевтичне використання заборонених речовин і методів. Біологічно активні добавки в спорті. / Всесвітнє антидопінгове агентство, Національний антидопінговий центр України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

З-12

Заборонений список 2011 : міжнародний стандарт / Всесвітнє антидопінгове агентство, Національний антидопінговий центр України. – Київ : [б. в.], 2011. – 16 с.

Кільк. прим.: 5 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


75.09

З-41

Збірник статей зі спортивної медицини : огляд періодики / НОК України, Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, Український центр спортивної медицини МОЗ України. – Київ : Eurolab, 2010. – Ч. 1. – 96 с.; Ч. 2. – 96 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

П84

Процедури допінг-контролю. – Київ : [б. в.], 2010. – 12 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.10

Ф50

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 1(9) / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький ; Волинський НУ ім. Л. Українки. – Луцьк : Волинський НУ ім. Л. Українки, 2010. – 108 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г24

Гаценко, В. П. Тренерська практика в вищому навчальному закладі / В. П. Гаценко, Н. В. Слаутіна ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров'я. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г72

Гостіщев, В. М. Оздоровчі види фізичної культури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. М. Гостіщев, А. В. Сватьєв, Н. В. Богдановська ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький НУ, 2010. – 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Л93

Любиев, А. И. Здоровье нации, традиции, эволюция общего и физкультурного образования в эпоху глобализации Запада и Востока : учебное пособие для студентов всех специальностей / А. И. Любиев, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов ; Харьковский политехнический институт. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – 268 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

О-53

Олексієнко, Я. І. Фізичне виховання студентів з послабленим станом здоров'я : навчально-методичний посібник / Я. І. Олексієнко, І. О. Дудник, І. А. Усатова ; Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С41

Сичов, С. О. Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури: теоретико-методичні засади : монографія / С. О. Сичов ; НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 436 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф48

Физическое воспитание в специальных медицинских группах : учебное пособие / А. С. Яцунский, В. Л. Богуш, О. В. Сокол, И. Н. Веселова ; МОН Украины, Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова. – Николаев : НУК, 2010. – 112 с. – Письмо МОНУ №1.4/18 - Г2998 от 31.12.08.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. О. С. Куц ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця : [б. в.], 2010. – Вип. 9. – 136 с.; Вип. 10. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві : IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (Вінниця, 12-13 травня 2011 р.) : збірник наукових праць студентів та магістрантів / МОН України, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 266 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

К78

Кравчук, Я. І. Диференційований підхід у процесі навчання учнів початкових класів фізичної культури : методичні рекомендації / Я. І. Кравчук ; Волинський національний університет ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров'я. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 36 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

М54

Методические рекомендации к изучению курса "Методы математической статистики в спорте" : в 2 ч. Ч. 1. Метод средних величин / сост. М. Е. Кудрявцева, С. В. Григорьева, В. В. Распопова ; ДГИЗФВиС. – Донецк : [б. и.], 2010. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : II Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей (Запоріжжя, 15-16 жовтня 2010 р.) / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – 142 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Г95

Гурман, Л. Д. Основи теорії і методики спортивного тренування : курс лекцій / Л. Д. Гурман ; Кам`янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2010. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Б90

Бубка, С. Н. Олімпійське сузір'я України: Атлети / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 2010. – 166 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

П12

Павлюк, Є. О. Олімпійський і професійний спорт : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 254 с. – Лист МОНУ №1/11 - 471 від 4.02.2010 року.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.565

Б15

Бадминтон : правила игры и проведения соревнований / Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Федерация бадминтона Украины. – 3-е изд. – Киев : [б. и.], 2010. – 62 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.574

У48

Улізько, В. М. Настільний теніс в системі фізичного виховання : навчальний посібник / В. М. Улізько ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 215 с. – Лист МОНУ №1/11 - 2476 від 29.03.2010р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Г55

Глухова, С. Зідан: нездоланне добро / С. Глухова. – Київ : Видавництво Жупанського, 2009. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.578

И73

Интервальный метод в тренировке футболистов (из опыта практической работы). – Киев : [б. и.], 1999. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М71

Міні-футбол для студентів-початківців аграрних вищих навчальних закладів : методичний посібник / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. М. Слободянюк, Н. Б. Федоріна ; НУБіП. – Київ : Видавничий центр НУБіП, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconД. О. Качуровський Здобувач кафедри менеджменту І економіки Національного...
Качуровский Д. О., Визначення поняття «спорт»: критичний аналіз існуючих підходів // Теорія І практика фізичного виховання (Донецький...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconКачуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні
Качуровский Д. О., Проблеми управління водноспортивними об'єктами в Україні // Теорія І методика фізичного виховання І спорту (Національний...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Прокушенкова, О. И. Плавание в курсе подготовки к родительству и родам / О. И. Прокушенкова. – Москва : Физкультура и спорт, 2006. –...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Гетман, В. О. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини : навч посібник / В. О. Гетман, Ю. В. Новицький, О. П. Питомець. –...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Андреева, Ю. Оздоровительные упражнения при заболеваниях печени / Ю. Андреева. – Москва; Санкт-Петербург : аст; Сова, 2008. – 96...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Энциклопедия аномальных явлений мира: первый в мире путеводитель по всем загадочным феноменам, необъяснимым с позиций современной...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
М. Остеология и артросиндесмология (учение о костях и их соединениях) : учебное наглядное пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<