Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт
Скачать 41.63 Kb.
НазваниеІсторичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт
Дата публикации13.09.2013
Размер41.63 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
Публікації:

 1. Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту – К. : Аконіт. – 2011. – 250 с.

 2. Методичні умови проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку. (для тренерів, волонтерів, батьків спортсменів) Спеціальної Олімпіади України / Матвєєв С.Ф., Когут І.О., Гончаренко Є.В. [Методичні рекомендації]. – К. : Аконіт.– 2011. – 31 с.

 3. Педагогические аспекты проведения тренировочных занятий в специально- олимпийском движении. Материалы Межд. науч. - практ. конф., Минск 2009. - Т.1. – С. 29-32.

 4. Перспективы научных исследований в специально-олимпийском движении. Материали XI Международной научной сессии по итогам НИР за 2009 год, Минск, 15-16 апреля 2010 г.: Лечебная адаптивная физическая культура сегодня – от востановления функций к здоровому образу жизни / редкол. : М.Е.Корбинский (гл.ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2010. – С.275–278.

 5. Актуальні напрями наукових досліджень у спорті осіб із відхиленнями розумового розвитку. Матеріали XIV Міжн. наук. конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх», Київ 2010 - С.197.

 6. Исторические аспекты формирования и развития фехтования в мире. Історія олімпійського спорту України: збірник студ.наук.праць / за ред. Л.О. Демінської; ДДІЗФВіС. – Донецьк, 2009. – с. 489-492.

 7. Соціальні аспекти волонтерського руху: минуле та сьогодення. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національній університет, 2010. – С. 161–165.

 8. Психологическая подготовка спортсменов и влияние на нее политических бойкотов (на примере Олимпийских игр 1984 года). Материалы Межд. науч. конф. «Актуальные проблемы подготовки спортсменов», 2010. – C. 199–201.

 9. Дидактика тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку. Науково-практичний журнал. «Спортивний вісник Придніпров’я», 2010. – С.31–34.

 10. Вплив програми Спеціальної Олімпіади ФАНфітнес на ефективність проведення тренувальних занять з особами, які мають відхилення розумового розвитку / Є. Гончаренко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2008. - №04. - С. 22-25.

 11. Особливості фізичного розвитку спортсменів 17-19 років із відхиленнями розумового розвитку // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2009. - №02. - С. 17-19.

 12. Визначення рівня рухової активності спортсменів з вадами розумового розвитку за даними програми Спеціальної Олімпіади ФАНфітнес / Є. Гончаренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць в галузі фізична культура та спорт. Анотації, зміст та допоміжні індекси : у 5 т. – Львів : НВФ «Українські технології», 2007. – Вип. 13. – С. 45–49.

 13. Морально–етичні аспекти в спорті інвалідів / Гончаренко Є. В., Когут І.О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХIIІ), 2007. – № 11. – С. 28–30.

 14. Особенности физического развития детей с нарушением умственного развития // Физическая культура: научные проблемы образования и спорта: международная научная конференция аспирантов (Кишинев, 26-27 октября 2007 г.)/ Государственный университет физического воспитания и спорта]. - Кишинев, 2007. - С. 120-126.

 15. Программа ФАНфитнесс на Всемирных играх Специальной Олимпиады // Стратегия развития спорта для всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ: международный научный конгресс (Кишинев, 24-25 сентября 2008 г.). - Chisinau: USEFS, 2008. - С. 308-311.

 16. Педагогические аспекты адаптивного спорта лиц с умственной отсталостью // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: материалы 13 международного научного конгресса (Алмата, 7-10 октября 2009 г.): в 2 т./ Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта, Казахская академия спорта и туризма. - Алматы: КазАСТ, 2009. - Т. 2: Рекреация и спорт для всех. Национальные виды спорта и нетрадиционные средства и методы физического воспитания. Оздоровительный туризм. - С. 332-334.

 17. Особенности нарушения двигательных действий детей в зависимости от степени нарушения умственного развития в процессе адаптивной физической культуры // Современный Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех: материалы XII Международного научного конгресса: (26-28 мая 2008 г., Москва)/ Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. - Москва: Физическая культура, 2008. - Т. 2. - С. 27-28.

 18. Особенности реализации программы Специальной Олимпиады ФАНфитнес // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма: материалы III международной научно-практической конференции молодых ученых (4-5 июня 2008 г.Минск)/ Белорусский ГУФК. - Минск, 2008. - С. 432-435.

 19. Этические нормы общения с людьми, имеющими отклонения в развитии, на тренировочных занятиях // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: материалы 11 международного научного конгресса (Минск, 10-12 октября 2007 г.): в 4 ч./ М-во спорта и туризма Республики Беларусь; НОКРБ; Белорусский ГУФК; Белорусская олимпийская академия. - Минск: БГУФК, 2007. - Ч. 1: Актуальные проблемы теории и методики подготовки спортсменов; Социологические, психологические и педагогические аспекты физической культуры и спорта: секции. - С. 351-353.

 20. Особенности реализации дидактических принципов при проведении тренировочных занятий со спортсменами с умственной отсталостью. Материалы IV межд. научно-практ. конференции молодых ученых: «Молодежь – науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта». – Т. 2

 21. «Спартіанська» програма як ефективний засіб адаптивної фізичної культури. Метеріали І Відкритої науково-методичної конференції студентів університету . – НУФВСУ. – Київ. – 2008. – С. 57-58.

 22. Роль волонтерского движения в современном спорте  / Когут И.А., Е.В. Гончаренко // «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму»: ХII Международная научная сессия по итогам НИР за 2010 год. – Минск : БГУФК.

 23. Социальная направленность физкультурно-спортивной работы в Специальных Олимпиадах / Е.В. Гончаренко,  И.А. Когут // «Олимпийский спорт и спорт для всех» // Материалы XIV Международного научного конгресса.

 24. Занятия адаптивной физической культурой как фактор формирования здоровья и социальной адаптации лиц с отклонениями умственного развития / Е.В. Гончаренко,  И.А. Когут // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: сборник научных статей / под ред. Г. Л. Драндрова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – С. 363-366.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Гетман, В. О. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини : навч посібник / В. О. Гетман, Ю. В. Новицький, О. П. Питомець. –...

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconРоманець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів
Каламбет С. В. Налоговый потенциал: теория, практика, управление. – Днепропетровск: Наука и образование, 2001. – C. 28–36

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconСписок рекомендованНоЙ лИтературЫ по дисциплине Организация и экономика...
Громовик Б. П. Організація роботи аптек: Навч посіб для студ вищ навч закл. – Видання 2-ге, виправл. І доповн. – Вінниця: Нова книга,...

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconЗеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
Безпека життєдіяльності: Навч посіб. — К.: Наук світ, 2001. 301 с. Бібліогр.: с. 294-297

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconНовости обратная связь
Оліфіров О. В., Маковейчук К. О. Електронна комерція: навч посіб. / О. В. Оліфіров, К. О. Маковейчук. М-во освіти І науки, молоді...

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconКурс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconКириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч...
...

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч посіб для студ вищих навч закладів фіз виховання І спорту К. Аконіт iconКачуровский Д. О., «Про соціально-педагогічні проблеми сучасного...
Качуровский Д. О., «Про соціально-педагогічні проблеми сучасного спорту вищих досягнень». Тези доповіді. Міжнародна науково-практична...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<